Dyfarniad NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Ar-lein
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:
  • 2 diwrnod ar-lein, 1 diwrnod yn safle CIST Llangefni
  • 18 awr o hyfforddiant
  • 3 awr o amser astudio preifat
  • HSW1 – 1 awr i baratoi at yr asesiad a'r amser asesu
  • HSW2 – Gweithgaredd asesu risgiau

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae’r cwrs yn addas i unrhyw un sydd am ennill cymhwyster ym maes Iechyd a Diogelwch / Unrhyw weithle sy'n awyddus i ddatblygu staff er mwyn rhoi cyfrifoldebau neu swyddi sy'n ymwneud ag Iechyd a Diogelwch iddynt

Y pynciau a astudir ar y cwrs:

 • Hanfodion iechyd a diogelwch
 • Cyfrifoldeb am iechyd a diogelwch
 • Asesu a rheoli risgiau sy'n peryglu iechyd a diogelwch
 • Offer gwaith
 • Diogelwch cludiant
 • Gweithio gyda thrydan
 • Diogelwch rhag Tân
 • Codi a chario a gweithgareddau ailadroddus
 • Sylweddau peryglus
 • Yr amgylchedd gweithio

Dyddiadau Cwrs

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
06/12/202109:00 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher21.001 £3500 / 10D0012818

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
03/01/202209:00 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher21.001 £3500 / 10D0012819

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
07/02/202209:00 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher21.001 £3500 / 10D0012820

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
07/03/202209:00 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher21.001 £3500 / 10D0012821

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
04/04/202209:00 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher21.001 £3500 / 10D0012822

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
02/05/202209:00 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher21.001 £3500 / 10D0012823

Gofynion mynediad

Nid oes rhaid cael profiad blaenorol.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys gweithgareddau ar-lein neu yn y dosbarth, cyflwyniad ar DVD, asesiad ysgrifenedig, hyfforddiant ymarferol ac asesiad.

Asesiad

 • Un papur arholiad amlddewis
 • Un Asesiad Risg ymarferol

Dilyniant

Dyfarniad Iechyd a Diogelwch NEBOSH sy'n para 3 diwrnod neu astudio ymhellach tuag at Dystysgrif Gyffredinol NEBOSH.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol
Dysgu o Bell
Dydd Llun, 06/12/2021
Dysgu o Bell
Dydd Llun, 03/01/2022
Dysgu o Bell
Dydd Llun, 07/02/2022
Dysgu o Bell
Dydd Llun, 07/03/2022
Dysgu o Bell
Dydd Llun, 04/04/2022
Dysgu o Bell
Dydd Llun, 02/05/2022