Cwrs Lefel 2 Highfield Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Hyd:

  Cwrs hanner diwrnod yw hwn a ddarperir ar-lein.

  Asesir y cymhwyster drwy arholiad amlddewis.

  Cost: £75

 • Dwyieithog:

  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Amcan y cymhwyster yw paratoi dysgwyr i fynd ymlaen i gymhwyster mewn maes

pwnc arall a/neu roi i ddysgwyr brofiad o dwf personol ac ymgysylltiad gyda dysgu, yn

benodol mewn perthynas â deall egwyddorion sylfaenol iechyd meddwl.

Dyddiadau Cwrs

Dysgu o Bell

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
21/01/202213:00 Dydd Gwener4.001 £750 / 15GLH142993B

Gofynion mynediad

Nid oes rhagofynion ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • ar-lein trosglwyddiad

Asesiad

Dim asesiad ffurfiol.

Dilyniant

Cyrsiau eraill y Grŵp.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Dysgu o Bell
Dydd Gwener, 21/01/2022

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.