Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl (RQF)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST-Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Hanner diwrnod

  Cost: £85

Gwnewch gais
×

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl (RQF)

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Amcan y cymhwyster yw paratoi dysgwyr i fynd ymlaen i gymhwyster mewn maes pwnc arall a/neu roi profiad o dwf personol ac ymgysylltu â dysgu i ddysgwyr, yn benodol mewn perthynas â deall egwyddorion sylfaenol iechyd meddwl.

Gofynion mynediad

Mae'r cymhwyster wedi ei gymeradwyo ar gyfer ei gyflwyno i'r rhai sy'n 14 oed a throsodd. Argymhellir bod gan ddysgwyr Lefel 1 o leiaf mewn llythrennedd a/neu rifedd, neu gymhwyster cyfwerth.

Cyflwyniad

Dysgu uniongyrchol, gwaith grŵp

Asesiad

Asesir y cymhwyster hwn drwy arholiad amlddewis allanol a gaiff ei farcio gan Highfield Qualifications. Mae'r arholiad ar gael ar system e-asesu Highfield Works ac ar ffurf papur.

Dilyniant

Dyfarniad Lefel 2 Highfield - Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (RQF)

Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Deall Iechyd Meddwl yn y Gweithle i Reolwyr (RQF)

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Arbenigol / Arall