Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Termau Meddygol i Weinyddwyr Lefel 2

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  3 awr yr wythnos am 20 wythnos - £180

Cofrestrwch
×

Termau Meddygol i Weinyddwyr Lefel 2

Cyrsiau Rhan-amser

Coleg Llandrillo, Abergele
Dydd Iau, 05/09/2024

Disgrifiad o'r Cwrs

Nod y cwrs ydy dysgu hanfodion terminoleg feddygol i ddysgwyr nad oes ganddynt unrhyw wybodaeth flaenorol o'r pwnc fel eu bod deall, yn adnabod ac yn defnyddio'r termau'n gywir ynghyd a deall y corff dynol.

Gall cymhwyster Lefel 2 mewn Terminoleg Feddygol eich helpu i lwyddo mewn swydd weinyddol mewn sefydliad Gwasanaeth Iechyd Gwladol o unrhyw faint neu fath, gan gynnwys: Ysgrifennydd, Derbynnydd, Gweinyddwr, Cynorthwyydd Personol, Clerc Cofnodion Meddygol a Chlerc Ward.

Dyddiadau Cwrs

Coleg Llandrillo, Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
05/09/202413:00 Dydd Iau3.0020 £1800 / 16EXG142697C

Gofynion mynediad

Ystyrir defnydd da o iaith (Saesneg) yn fanteisiol gyda chanolbwyntio arbennig ar gywirdeb wrth sillafu.

Cyflwyniad

Sesiynau addysgu gan ddefnyddio trafodaethau, ymarferion ysgrifenedig/gweithgareddau, taflenni gwaith, asesiadau, cyfarwyddiadau uniongyrchol, sesiynau darlithio, fideos a dulliau dysgu eraill

Bydd gwaith cartref a dysgu annibynnol yn rhan annatod o'r cwrs.

Asesiad

Bydd yr holl waith yn cael ei asesu drwy gyfuniad o’r dulliau canlynol; portffolio o dystiolaeth; Asesiadau; Cwestiynau atebion byr.

Dilyniant

Dilyniant:

 • Terminoleg Feddygol ar gyfer Gweinyddwyr L2
 • Sgiliau Cyfathrebu mewn Amgylchedd Meddygol L2
 • Trawsgrifiad clywedol ym maes meddygaeth L2
 • Gweithio yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol fel Gweinyddwr Meddygol L2

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Busnes a Rheoli

Busnes a Rheoli

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Busnes a Rheoli

Myfyrwyr yn siarad mewn ystafell ddosbarth