Prentisiaethau Lefel 3 ym maes Llyfrgelloedd, Archifau, Cofnodion a Gwasanaethau Rheoli Gwybodaeth

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  Astudiaethau Llyfrgell a Gwybodaeth
 • Hyd:

  18 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Dyma raglen hyfforddi sy'n cael ei chydnabod yn genedlaethol fel llwybr mynediad i yrfaoedd ym maes Llyfrgelloedd, Archifau, Cofnodion a Gwasanaethau Rheoli Gwybodaeth yng Nghymru. Mae'n addas ar gyfer ystod eang o swyddi a wneir gan unigolion yn y sector cyhoeddus a phreifat. I lwyddo yn y fframwaith rhaid cwblhau nifer o gydrannau, yn cynnwys cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol sy'n cael ei asesu a'i achredu'n annibynnol. Bydd gan y sawl sy'n cwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus y wybodaeth a'r sgiliau sy'n berthnasol i'w swydd, yn cynnwys y sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i weithio'n effeithiol ym maes Llyfrgelloedd, Archifau, Cofnodion a Gwasanaethau Rheoli Gwybodaeth. Mae'r fframwaith yn cynnwys y swyddi a ganlyn ar y lefel a nodir:

Lefel 2

 • Cynorthwyydd Gwybodaeth
 • Cynorthwyydd Llyfrgell
 • Cynorthwyydd Archif
 • Cynorthwyydd Cofnodion
 • Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Lefel 3

 • Cynorthwyydd Archif
 • Cynorthwyydd Cofnodion
 • Cynorthwyydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid

Gofynion mynediad

 • Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ond bydd profiad o'r diwydiant llyfrgelloedd yn ddymunol.
 • Rhaid i bob prentis fod â chyflogwr a all fodloni meini prawf yr NVQ.
 • Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Yn y gweithle.

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwi yn y gwaith
 • Tasgau a phrofion yn seiliedig ar theori

Dilyniant

Prentisiaeth Uwch Lefel 4.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.