Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Prentisiaeth - Llyfrgelloedd, Archifau, Cofnodion a Gwasanaethau Rheoli Gwybodaeth Lefel 3

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  18 mis

Gwnewch gais
×

Prentisiaeth - Llyfrgelloedd, Archifau, Cofnodion a Gwasanaethau Rheoli Gwybodaeth Lefel 3

Prentisiaethau

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Dyluniwyd y Diploma Lefel 3 ym maes Llyfrgelloedd, Archifau, Cofnodion a Gwasanaethau Rheoli Gwybodaeth ar gyfer staff sy'n gweithio mewn llyfrgell neu uned wybodaeth.

Mae'r fframwaith Prentisiaeth yn gofyn am gwblhau nifer o gydrannau'n llwyddiannus, gan gynnwys cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol, sy'n cael ei asesu'n annibynnol a'i ardystio.

Bydd gan y sawl sy'n cwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus y wybodaeth a'r sgiliau sy'n berthnasol i'w swydd, yn cynnwys y sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i weithio’n effeithiol yn y sector Llyfrgelloedd, Archifau, Cofnodion a Gwasanaethau Rheoli Gwybodaeth. Mae’r fframwaith yn addas ar gyfer amrywiaeth o swyddi gan gynnwys:

 • Cynorthwyydd Archif
 • Cynorthwyydd Cofnodion
 • Cynorthwyydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid⁠
 • Cynorthwyydd Gwybodaeth
 • Cynorthwyydd Llyfrgell
 • Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Gofynion mynediad

 • Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ond mae profiad yn y diwydiant llyfrgelloedd yn ddymunol.
 • Rhaid i bob prentis gael cyflogwr a all fodloni'r meini prawf NVQ.
 • Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs yn y gweithle. Mae cymorth ar-lein ar gael hefyd trwy system e-bortffolio Onefile.

Bydd yn rhaid i chi gwblhau pedair uned orfodol ac amrywiaeth o unedau dewisol (hyd at 27 credyd):

 • Dulliau trefnu gwybodaeth a/neu ddeunydd
 • Cefnogi defnyddwyr i ddefnyddio adnoddau digidol
 • Creu a chynnal amgylchedd sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr
 • Helpu defnyddwyr i gyrchu gwybodaeth a/neu ddeunydd
 • Hyrwyddo Gwasanaethau Llyfrgell, Archif a Gwybodaeth
 • Darparu gweithgareddau cynefino a chyfarwyddo i ddefnyddwyr
 • Ymgysylltu â'r gymuned ehangach
 • Hanes Teulu
 • Gwybodaeth am iechyd
 • Astudiaethau Lleol
 • Paleograffeg
 • Datblygiad Darllenwyr
 • Dyrannu a gwirio gwaith mewn tîm
 • Meithrin perthynas weithio gynhyrchiol gyda chydweithwyr
 • Rhoi gwybodaeth a/neu ddeunydd
 • Arwain tîm
 • Lleoli a rhoi gwybodaeth a/neu ddeunydd yn ei ôl
 • Rheoli eich adnoddau a'ch datblygiad proffesiynol eich hun
 • Gwarchod, diogelu a chopïo gwybodaeth a/neu ddeunydd
 • Deall amgylchedd Gwasanaethau Llyfrgell, Archif a Gwybodaeth
 • Deall trefn Gwasanaethau Llyfrgell, Archif a Gwybodaeth

Mae modd trosglwyddo 21 o gredydau o dystysgrif Lefel 2 a'u defnyddio tuag at y cymhwyster hwn.

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwi yn y gwaith
 • Tasgau a phrofion seiliedig ar theori

Dilyniant

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs gallech fynd ymlaen i astudio:

 • Prentisiaeth Lefel 5 ym maes Treftadaeth Ddiwylliannol
 • Gradd Sylfaen (FdA) Rheoli Llyfrgelloedd a Gwybodaeth

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Prentisiaethau

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Astudiaethau Llyfrgell a Gwybodaeth

Dwyieithog:

Darpariaeth dwy-ieithog ar gael

Astudiaethau Llyfrgell a Gwybodaeth

Myfyriwr yn darllen yn y llyfrgell