Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  12 mis

Cofrestrwch
×

Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae (FfCCH) wedi'i anelu at staff sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc mewn lleoliad a fwriadwyd yn bennaf ar gyfer darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae hunan-gyfeiriedig a ddewisir yn rhydd. Nid oes gan yr aelodau staff hyn gyfrifoldeb llawn am yr amgylchedd chwarae ond byddant yn cyfrannu'n sylweddol at gefnogi'r chwarae.

Bydd cyfanswm o 18 awr o arsylwi'n digwydd, a bydd trafodaeth broffesiynol yn dilyn pob sesiwn arsylwi.

Mae cyfle i ddysgwyr sy'n gwirfoddoli wneud y cymhwyster hwn.

Gofynion mynediad

Rhaid i'r dysgwyr fod mewn gwaith cyflogedig mewn lleoliad gofal plant (ac yn gwneud gwaith chwarae)

Rhaid i'r dysgwyr fod dros 16 oed i wneud y cwrs

Cyflwyniad

Arsylwadau, dysgu uniongyrchol, trafodaethau proffesiynol a thystiolaeth gan y cyflogwr.

Gall unigolion gwblhau'r cwrs hwn drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg.

Asesiad

Gwaith ysgrifenedig, arsylwadau, trafodaethau ac ati.

Mae angen 18 awr o arsylwadau o leiaf i gwblhau'r cymhwyster Lefel 2 a'r cymhwyster Lefel 3.

Bydd y gwaith ar e-bortffolio ar Onefile.

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cymhwyster Lefel 2, mae'n bosibl mynd ymlaen i wneud y cymhwyster Lefel 3.

(Sylwer bod y cymhwyster hwn yn ofyniad gan AGC ar gyfer pobl sy'n gweithio mewn lleoliad gwaith chwarae.)

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Datblygiad ac Addysg Plant

Datblygiad ac Addysg Plant

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Datblygiad ac Addysg Plant

Myfyrwyr mewn ystafell ddosbarth