Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dyfarniad Lefel 2 ar Gyfer Cymorth Dysgu i Oedolion a Phobl Ifanc ag Anawsterau Dysgu Ychwanegol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Ar-lein
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  16 wythnos, Dydd Mercher 4yh - 7yh. Cychwyn 27 o Ionawr 2021. £150

Cofrestrwch
×

Dyfarniad Lefel 2 ar Gyfer Cymorth Dysgu i Oedolion a Phobl Ifanc ag Anawsterau Dysgu Ychwanegol

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn cydnabod yn ffurfiol y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i gefnogi anghenion dysgu amrywiol oedolion a phobl ifanc trwy:

 • Gynnig cyfleoedd dilyniant i'r rhai sy'n darparu cymorth dysgu, a thrwy gydnabod y lefelau cyfrifoldeb gwahanol sy'n bodoli mewn lleoliadau addysgol.
 • Cynnig cyfleoedd i unigolion arbenigo trwy gefnogi anghenion dysgwyr sydd ag anableddau ac anawsterau penodol.

Mae'r cymhwyster yn cynnwys unedau gorfodol sy'n ymwneud â hanfodion cymorth dysgu. Mae'r rhain yn canolbwyntio ar feithrin sgiliau cyfathrebu da a strategaethau eraill sy'n galluogi'r sawl sydd ag anghenion dysgu ychwanegol i ddysgu mewn amgylchedd diogel a chynhwysol. Ceir cyfle hefyd i ddewis unedau dewisol sy'n canolbwyntio ar feysydd arbenigol. Gall y rhain fod yn gysylltiedig ag anawsterau neu anableddau penodol neu fe allant drafod pwnc perthnasol fel cefnogi ymddygiad cadarnhaol.

Mae'r cymhwyster hwn yn addas i gynorthwywyr cymorth dysgu neu unigolion mewn swyddi cyfatebol mewn colegau addysg bellach, addysg gymunedol neu unrhyw leoliad arall sy'n darparu cymorth dysgu i oedolion a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol, yn cynnwys anawsterau dysgu ac anableddau, neu unrhyw un sydd â diddordeb mewn bod yn gynorthwyydd cymorth dysgu. Gall yr unedau sy'n rhan o'r cymhwyster gael eu defnyddio hefyd gan eraill sy'n gweithio gydag oedolion a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol ac sydd am wella eu hymarfer eu hunain.

Gofynion mynediad

⁠Rhaid i'r dysgwyr:

 • Fod yn 18 oed o leiaf i wneud y cymhwyster hwn.
 • Fod yn barod i arddangos eu sgiliau mewn lleoliad ymarferol, felly rhaid bod yn gyflogedig, neu fod ar brofiad gwaith neu'n gwirfoddoli mewn lleoliad lle maent yn gweithio gydag oedolion neu bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.
 • Sgiliau cyfathrebu Lefel 2 neu uwch er mwyn gallu cefnogi oedolion a phobl ifanc i gyflawni eu llwybr dysgu.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gweithio a thrafod mewn grŵp
 • Astudio’n annibynnol
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Parth dysgu rithwir (Google Classroom/Sites)

Asesiad

Mae’r cymhwyster Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn cefnogi oedolion a phobl ifanc gyda Sgiliau Hanfodol yn cynnwys 5 uned, mae 4 o rain yn angenrheidiol a 1 yn ddewisol.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Hyfforddiant Athrawon

Hyfforddiant Athrawon

Darlithydd yn arwain dosbarth