Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Trwydded Cerbydau LGV Categori C+E

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Dysgu o Bell
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    Rhaglen 8 - 12 wythnos o hyd (yn ddibynnol ar argaeledd profion)

Cofrestrwch
×

Trwydded Cerbydau LGV Categori C+E

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn llawn. Nid ydym yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd.

Unrhyw un sydd â thrwydded CAT C (Anhyblyg) sy'n dymuno symud ymlaen i CAT C + E (Artic)

Mae’r cwrs hwn ar gael i drigolion sy’n byw yn chwe sir Gogledd Cymru sef Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Sir y Fflint a Wrecsam.

Gofynion mynediad

Categori C.

Cyflwyniad

Cyfuniad o theori ar-lein a hyfforddiant gyrru ymarferol.

Asesiad

Prawf theori ar-lein a phrawf gyrru ymarferol.

Dilyniant

Rheoli Cludiant

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

  • Arbenigol / Arall