Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyfrifiadura a Sgiliau Digidol i Geiswyr Gwaith

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Lleoliad cymunedol, Caernarfon, Caergybi
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  2.5 awr yr wythnos am 5 wythnos

Gwnewch gais
×

Cyfrifiadura a Sgiliau Digidol i Geiswyr Gwaith

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs yn addas i ddechreuwyr a'r sawl sy'n hyderus wrth ddefnyddio TG. Yn ystod y cwrs cewch ddewis o blith y canlynol:

 • mynd ar-lein
 • defnyddio cyfrif e-bost
 • cofrestru i gael gwybodaeth ar-lein am swyddi
 • defnyddio'r rhyngrwyd yn effeithiol i chwilio am waith
 • sut i wneud ceisiadau ar-lein
 • diweddaru eich CV
 • cynllunio, drafftio a chynhyrchu llythyrau/negeseuon e-bost i ymgeisio am swyddi

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, byddwch yn cael credydau Agored.

Mae croeso i chi ddod â'ch dyfais eich hun i'r sesiynau.

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw anghenion mynediad ar gyfer y cwrs.

Cyflwyniad

 • Sesiynau tiwtora un-i-un sy'n seiliedig ar eich anghenion
 • Cyflwyniadau gan diwtor
 • Taflenni dangos sut
 • Gweithgareddau

Asesiad

Asesiad o waith cwrs a bydd gofyn i chi hefyd gwblhau Cynllun Datblygu Personol.

Dilyniant

 • Cyrsiau llythrennedd digidol
 • Dechrau Arni!
 • Rhoi Sglein ar eich Sgiliau

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
 • Sgiliau ar gyfer gwaith

Dwyieithog:

n/a

Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau

Sgiliau ar gyfer gwaith

Myfywryr yn trafod rhywbeth efo gwasanaethau dysgwyr