Sgiliau TG i bobl diwaith

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Lleoliad cymunedol, Caernarfon, Caergybi
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Skills for Work
  Sgiliau Sylfaenol
 • Hyd:

  2.5 awr yr wythnos am 5 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs yn addas i ddechreuwyr a'r sawl sy'n hyderus wrth ddefnyddio TG. Yn ystod y cwrs cewch ddewis o blith y canlynol:

 • mynd ar-lein
 • defnyddio cyfrif e-bost
 • cofrestru i gael gwybodaeth ar-lein am swyddi
 • defnyddio'r rhyngrwyd yn effeithiol i chwilio am waith
 • sut i wneud ceisiadau ar-lein
 • diweddaru eich CV
 • cynllunio, drafftio a chynhyrchu llythyrau/negeseuon e-bost i ymgeisio am swyddi

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, byddwch yn cael credydau Agored.

Mae croeso i chi ddod â'ch dyfais eich hun i'r sesiynau.

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw anghenion mynediad ar gyfer y cwrs.

Cyflwyniad

 • Sesiynau tiwtora un-i-un sy'n seiliedig ar eich anghenion
 • Cyflwyniadau gan diwtor
 • Taflenni dangos sut
 • Gweithgareddau

Asesiad

Asesiad o waith cwrs a bydd gofyn i chi hefyd gwblhau Cynllun Datblygu Personol.

Dilyniant

 • Cyrsiau llythrennedd digidol
 • Dechrau Arni!
 • Rhoi Sglein ar eich Sgiliau

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.