Cyflwyniad i Olygu Lluniau

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Caernarfon
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
  Cymuned
 • Hyd:

  6 wythnos, 2 awr yr wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i sut i reoli eich ffotograffau digidol. Byddwch yn dysgu sut i lawr lwytho eich ffotograffau i ffolderi a enwyd a sut i enwi neu ail enwi eich ffotograffau er mwyn gallu cael hyd iddynt yn hawdd. Bydd y cwrs yn cwmpasu llawrlwytho ffeiliau o ffotograffau, enwi ac ailenwi ffeiliau, creu ffolderi ac is-ffolderi, copio a symud ffotograffau, golygu delweddau, addasu ffotograffau, gweithio gyda haenau, cadw a fformatau ffeil.

Erbyn diwedd y cwrs, dylech allu lawrlwytho a rheoli eich ffeiliau delweddau, gweithio gydag amrywiaeth o offer ar rannau penodol o ddelwedd a defnyddio effeithiau erbennig gan ddefnyddio ffilterau ac arddull haenog

Gofynion mynediad

Dim anghenion mynediad ffurfiol

Cyflwyniad

 • Bydd y gwersi i gyd yn y dosbarth gan ddefnyddio gwahanol ddulliau o addysgu

Asesiad

 • Asesiad o waith cwrs

Dilyniant

Progression to other courses in Further Education or Adult and Comunity Learning.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.