Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Abergele, HWB Dinbych
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    2.5 awr yr wythnos am 8 wythnos

Gwnewch gais
×

Cyflwyniad i Arlunio a Phaentio

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae y cwrs hwn yn eich cyflwyno I hanfodion lluniadu a pheantio. Bydd yn cynnwys lluniadu a chysgodi pensil, hefyd dechnegau paeuntio dyfrlliw

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Dysgu yn y dosbarth

Asesiad

Portffolios gwaith

Dilyniant

Cyrsiau eraill yn y Grwp

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

  • Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Dwyieithog:

n/a

Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Myfyriwr yn gwneud llun