Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Deall Iechyd Meddwl yn y Gweithle i Reolwyr (RQF)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST-Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  2 ddiwrnod

  Cost: £225

Gwnewch gais
×

Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Deall Iechyd Meddwl yn y Gweithle i Reolwyr (RQF)

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Amcan y cymhwyster hwn yw cefnogi rôl yn y gweithle a/neu roi i ddysgwyr brofiad o dwf personol ac ymgysylltiad gyda dysgu, yn benodol mewn perthynas â deall iechyd meddwl yn y gweithle, sut y gall iechyd meddwl gwael effeithio ar weithwyr a sut y gall rheolwyr gefnogi gweithwyr.

Gofynion mynediad

Swydd reoli

Mae'r cymhwyster wedi ei gymeradwyo ar gyfer ei gyflwyno i ddysgwyr sy'n 16 oed a throsodd. Argymhellir bod gan ddysgwyr Lefel 1 o leiaf mewn llythrennedd a/neu rifedd, neu gymhwyster cyfwerth.

Cyflwyniad

Dysgu uniongyrchol, gwaith grŵp

Asesiad

Asesir y cymhwyster hwn drwy 2 arholiad amlddewis allanol a gaiff eu marcio gan Highfield Qualifications. Mae'r arholiadau ar gael ar system e-asesu Highfield Works ac ar ffurf papur.

Dilyniant

Cyrsiau eraill yn GLLM

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Arbenigol / Arall