Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (RQF)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Specialist / Other
 • Hyd:

  2 ddiwrnod.

  Cost: £150.

Disgrifiad o'r Cwrs

Amcan y cymhwyster hwn yw cefnogi rôl yn y gweithle a/neu roi i ddysgwyr brofiad o

dwf personol ac ymgysylltiad gyda dysgu, yn benodol mewn perthynas â deall

egwyddorion cymorth cyntaf ar gyfer iechyd meddwl.

Mae cymhorthydd cyntaf iechyd meddwl yn berson enwebedig mewn sefydliad y gall

unrhyw un droi ato, i gynorthwyo gyda phroblem iechyd meddwl. Bydd y cymhorthydd

cyntaf yn helpu i gynghori ac arwain y rhai sydd angen cymorth, a bydd yn gwybod sut

i adnabod unigolion sy'n datblygu problemau iechyd meddwl.

Gofynion mynediad

None

Cyflwyniad

gwaith grwp, gwaith sesiwn

Asesiad

Asesir y cymhwyster drwy arholiad amlddewis.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.