Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (RQF)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Lefel
  2
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Specialist / Other
 • Hyd

  2 ddiwrnod.

  Cost: £150.

 • Math o gwrs
  Cyrsiau Byr

Disgrifiad o'r Cwrs

Amcan y cymhwyster hwn yw cefnogi rôl yn y gweithle a/neu roi i ddysgwyr brofiad o

dwf personol ac ymgysylltiad gyda dysgu, yn benodol mewn perthynas â deall

egwyddorion cymorth cyntaf ar gyfer iechyd meddwl.

Mae cymhorthydd cyntaf iechyd meddwl yn berson enwebedig mewn sefydliad y gall

unrhyw un droi ato, i gynorthwyo gyda phroblem iechyd meddwl. Bydd y cymhorthydd

cyntaf yn helpu i gynghori ac arwain y rhai sydd angen cymorth, a bydd yn gwybod sut

i adnabod unigolion sy'n datblygu problemau iechyd meddwl.

Dyddiadau Cwrs

Llandrillo-yn-Rhos

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
17/11/202109:00 Dydd Mercher, Dydd Iau7.001 £1500 / 8GLH145596A

Llandrillo-yn-Rhos

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
13/01/202209:00 Dydd Iau, Dydd Gwener7.001 £1500 / 8GLH145596B

Gofynion mynediad

None

Cyflwyniad

gwaith grwp, gwaith sesiwn

Asesiad

Asesir y cymhwyster drwy arholiad amlddewis.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos
Dydd Mercher, 17/11/2021

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

Llandrillo-yn-Rhos
Dydd Iau, 13/01/2022

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.