Cymorth Cyntaf yn y Gwaith cwrs Diweddaru Cynhwyster Lefel 3 ( 2 ddiwrnod)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llangefni, Parc Menai
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:

  2 ddiwrnod (12 awr)

  £170

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r diweddariad dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf yn y Gweithle yn rhedeg dros 2 ddiwrnod. Bydd y cwrs yn ail-ymweld â rhan adrannau o'r cymhwyster Cymorth Cyntaf yn y Gweithle.

Gofynion mynediad

Rhaid i chi fod wedi cwblhau'r cymhwyster Cymorth Cyntaf yn y Gweithle - Lefel 3 a dylai bod gennych dystiolaeth eich bod wedi defnyddio hyfforddiant Cymorth Cyntaf yn y Gweithle yn ystod y 3 blynedd diwethaf.

Côst: £170

Cyflwyniad

 • gweithgareddau ymarferol
 • chwarae rhan
 • senarios
 • gorchuddio clwyf
 • dysgu ffurfiol

Fe fydd disgwyl i'r rhai hynny sy'n cymryd rhan i orwedd a phenlinio ar y llawr, ac mae angen gwisgo dillad addas.

Asesiad

Byddwch yn cael eich asesu mewn amrywiol ddulliau gan eich tiwtor neu'ch asesydd.

Arholiad ymarferol yn ystod y cwrs ac arholiad amlddewis i ddilyn.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.