Cymorth Cyntaf Brys - Cymhwyster Lefel 3 (1 diwrnod)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Dolgellau, Llangefni, Pwllheli, Y Rhyl, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:

  1 diwrnod 6 Awr

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Nod y cymhwyster yw paratoi dysgwyr i fod yn swyddogion cymorth cyntaf brys yn y gweithle. Mae cynnwys y cymhwyster yn cyrraedd gofynion Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) o ran hyfforddi swyddogion cymorth cyntaf brys yn y sefydliadau hynny sydd wedi nodi bod angen i'w staff dderbyn hyfforddiant i'r lefel hon yn eu hasesiad anghenion cymorth cyntaf.

Mae'r cymhwyster yn ymdrin â gwybodaeth megis rolau a chyfrifoldebau swyddog cymorth cyntaf, sut i asesu digwyddiad ac adnabod arwyddion a symptomau o anaf neu salwch. Mae'r cymhwyster hefyd yn ymdrin â sgiliau cymorth cyntaf o ran CPR a defnyddio diffibriliwr yn ogystal â helpu person anafedig sy'n tagu a delio â gwaedu allanol a sioc hypofolemia. Yn unol â chanllawiau a ddarparwyd gan y HSE, mae'r cymhwyster yn cefnogi/cymeradwyo swyddogion cymorth cyntaf yn y gweithle am gyfnod o dair blynedd ac yna bydd gofyn iddynt wneud y cwrs eto. Yn ogystal â hyn, argymhellir bod dysgwyr yn atgoffa eu hunain o'r wybodaeth yn flynyddol.

Dyddiadau Cwrs

Y Rhyl

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
01/12/202109:00 Dydd Mercher7.001 £807 / 8GGA159546K

Y Rhyl

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
26/01/202209:00 Dydd Mercher6.001 £800 / 8GGA159546S

Y Rhyl

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
25/02/202209:00 Dydd Gwener6.001 £800 / 8GGA159546T

Gofynion mynediad

 • Rhaid i ddysgwyr fod yn 14 oed o leiaf.

Cwrs £80

Cyflwyniad

 • Gwaith grŵp
 • Asesiadau ymarferol
 • Chwarae rôl
 • Senarios
 • Addysgu ffurfiol / theori
 • Arholiad

Asesiad

 • Arholiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Arholiad amlddewis

Mae'r cymhwyster hwn wedi cael ei achredu gan y rheolyddion yng Nghymru a Lloegr (Ofqual a Llywodraeth Cymru) ac mae'n rhan o'r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (FfCCh). Fe'i cefnogir gan Sgiliau Iechyd, y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer iechyd.

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, gall myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth ymhellach gyda'r Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith.

Yn unol â chanllawiau a ddarparwyd gan y HSE, mae'r cymhwyster yn cefnogi/cymeradwyo swyddogion cymorth cyntaf yn y gweithle am gyfnod o dair blynedd ac yna bydd gofyn iddynt wneud y cwrs eto. Yn ogystal â hyn, argymhellir bod dysgwyr yn atgoffa eu hunain oand#39;r wybodaeth yn flynyddol.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Y Rhyl
Dydd Mercher, 01/12/2021
Y Rhyl
Dydd Mercher, 26/01/2022
Y Rhyl
Dydd Gwener, 25/02/2022