Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Llandrillo-yn-Rhos
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    8 wythnos, 2 awr yr wythnos

Gwnewch gais
×

Lluniadu a Pheintio

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Abergele
Dydd Mawrth, 30/01/2024

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar y cwrs hwn, cewch eich cyflwyno i sgiliau sylfaenol lluniadu a pheintio. Cewch eich dysgu i luniadu drwy arsylwi, a'r bwriad yw meithrin eich gallu i wneud marcio a defnyddio iaith weledol bersonol. Efallai bod gennych eisoes rai sgiliau lluniadu a / neu beintio a'ch bod yn awyddus i'w gwella drwy ddilyn y cwrs hwn. Mae'n gwrs poblogaidd ac yn aml yn fan cychwyn i waith creadigol gweledol pellach.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â David Clarke: clarke1d@gllm.ac.uk

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
30/01/202417:30 Dydd Mawrth2.507 £531 / 11EGA10583A

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ond rhaid wrth frwdfrydedd dros y pwnc ac awydd i ddysgu.

Cyflwyniad

Gwaith ymarferol, arddangosiadau a dulliau arbrofol.

Asesiad

Caiff yr uned ei hasesu a'i dilysu'n fewnol ar ddiwedd y cwrs 8 wythnos.

Dilyniant

Cyrsiau hamdden byr eraill i ddatblygu portffolio neu gorff o waith personol.

Datblygu portffolio er mwyn ymuno â chyrsiau llawn neu ran-amser eraill - er enghraifft, darpariaeth Lefel 2 neu 3 megis Diplomau neu Astudiaethau Sylfaen UAL mewn Celf a Dylunio.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: 1

Maes rhaglen:

  • Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Dwyieithog:

n/a

Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Myfyriwr yn gwneud llun