Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Rhos-on-Sea
 • Lefel
  1
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth
 • Hyd

  8 wythnos, 2 awr yr wythnos

 • Math o gwrs
  Rhan amser
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar y cwrs hwn, cewch eich cyflwyno i sgiliau sylfaenol lluniadu a pheintio. Cewch eich dysgu i luniadu drwy arsylwi, a'r bwriad yw meithrin eich gallu i wneud marcio a defnyddio iaith weledol bersonol. Efallai bod gennych eisoes rai sgiliau lluniadu a / neu beintio a'ch bod yn awyddus i'w gwella drwy ddilyn y cwrs hwn. Mae'n gwrs poblogaidd ac yn aml yn fan cychwyn i waith creadigol gweledol pellach.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ond rhaid wrth frwdfrydedd dros y pwnc ac awydd i ddysgu.

Cyflwyniad

Gwaith ymarferol, arddangosiadau a dulliau arbrofol.

Asesiad

Caiff yr uned ei hasesu a'i dilysu'n fewnol ar ddiwedd y cwrs 8 wythnos.

Dilyniant

Cyrsiau hamdden byr eraill i ddatblygu portffolio neu gorff o waith personol.

Datblygu portffolio er mwyn ymuno â chyrsiau llawn neu ran-amser eraill - er enghraifft, darpariaeth Lefel 2 neu 3 megis Diplomau neu Astudiaethau Sylfaen UAL mewn Celf a Dylunio.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.