Treftadaeth Ddiwylliannol - Prentisiaeth Uwch

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Work-Based Learning
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  4+5
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
  TG a'r Cyfryngau
  Astudiaethau Llyfrgell a Gwybodaeth
 • Hyd:

  12 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r sector Treftadaeth Ddiwylliannol yn cynnwys amgueddfeydd, orielau â chasgliadau, treftadaeth adeiledig, cadwraeth, treftadaeth tirwedd, llyfrgelloedd (â chasgliadau archif) ac archaeoleg.

Bydd Prentisiaid yn hyfforddi ar gyfer un o'r swyddi canlynol:

 • Cynorthwyydd Cadwraeth
 • Tywysydd/Arddangoswr
 • Archifydd Cynorthwyol
 • Trefnydd Arddangosfeydd Cynorthwyol
 • Curadur Cynorthwyol mewn Amgueddfa neu Oriel Gelf

Gofynion mynediad

 • Unrhyw gymhwyster Lefel 3 a'r gallu i weithio ar lefel Addysg Uwch.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Yn y gweithle.

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

 • Gradd Sylfaen/Gradd Anrhydedd mewn disgyblaeth berthnasol

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460