Gweithrediadau Canolfan Gyswllt - Tystysgrif NVQ Lefel 3

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  Busnes a Rheoli
  Manwerthu
 • Hyd:

  12-18 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych yn gweithio mewn Canolfan Gyswllt ac am ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol, dyma'r cwrs i chi.

Mae'r cymwysterau hyn wedi'u cynllunio i ddarparu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau y bydd arnoch eu hangen i sicrhau cysylltiadau effeithiol â chwsmeriaid Canolfan Gyswllt. Mae'r cymhwyster Lefel 3 yn addas ar gyfer rheolwyr, goruchwylwyr ac arweinwyr tîm.

Gofynion mynediad

Yn cael eich cyflogi mewn Canolfan Gyswllt

Cyflwyniad

Caiff cynllun dysgu unigol ei lunio mewn ymgynghoriad â chi a'ch rheolwr a bydd asesydd yn ymweld â chi'n rheolaidd yn y gweithle. Byddwch yn creu portffolio o dystiolaeth i ddangos sut yr ydych yn bodloni'r Safonau Cenedlaethol yn eich gwaith bob dydd ac i ddangos eich bod yn ymwybodol o ddeddfwriaeth berthnasol.

Asesiad

Byddwch yn cyflwyno i'ch asesydd dystiolaeth o sefyllfaoedd gwaith y gwnaethoch ddelio â hwy. Gall y dystiolaeth gynnwys :

 • Astudiaethau Achos
 • Cwestiynau ac Atebion
 • Trafodaethau
 • Negeseuon e-bost neu lythyrau i ategu'ch tystiolaeth ysgrifenedig
 • Thystiolaeth tystion gan eich cydweithwyr neu'ch rheolwr atebol

Bydd eich llyfrau gwaith, ynghyd â'r gwaith ymarferol a wnewch tuag at eich NVQ, yn cael eu marcio gan asesydd yn y gweithle a'u safoni gan y dilysydd mewnol.

Bydd yr elfen Sgiliau Hanfodol yn seiliedig ar arsylwadau a gwaith portffolio.

Dilyniant

Mae cyfleoedd gwych i fynd ymlaen i astudio am gymhwyster Addysg Uwch megis Gradd Sylfaen ym maes Busnes.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.