Sgiliau Cyfrifiadurol ar gyfer pob Lefel a Gallu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Community Location
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Dychwelwch i'r astudiaeth
 • Hyd:

  14 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Cyflwynir dosbarthiadau mewn llyfrgelloedd a lleoliadau cymunedol ledled Conwy a Sir Ddinbych.

Mae'r dosbarthiadau hyn ar gyfer y rhai sydd am ddysgu sgiliau cyfrifiadurol newydd neu loywi eu sgiliau presennol.

Maent yn ymdrin â phopeth o ddysgu sut i e-bostio'r wyrion at ddefnyddio tabledi i greu taenlenni ar gyfer busnes.

Ein mantais yw bod myfyrwyr yn gweithio ar gyflymder eu hunain - sy'n addas i ddechreuwyr newydd yn ceisio deall technoleg newydd i ddefnyddwyr TG hyderus sy'n dymuno uwchraddio eu sgiliau.

Dyddiadau Cwrs

Girl Guide Hall

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
22/09/202112:30 Dydd Mercher2.5012 -0 / 10CCD140828

Gofynion mynediad

 • Nid oes unrhyw ofynion mynediad.

Cyflwyniad

Sesiynau wythnosol

Asesiad

Nid oes unrhyw asesiadau.

Dilyniant

Cyrsiau TG pellach ar gael.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Girl Guide Hall
Dydd Mercher, 22/09/2021