Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dyfarniad Lefel 3 mewn Pontio i Waith Chwarae

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu o Bell
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Uchafswm o 6 mis ar y rhaglen. Tair uned theori:

  • Dealltwriaeth gweithiwr chwarae o chwarae

  • Gwaith chwarae yn ymarferol

  • Gwaith chwarae yn y cyd-destun ehangach

Cofrestrwch
×

Dyfarniad Lefel 3 mewn Pontio i Waith Chwarae

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae’r cymhwyster hwn yn cefnogi dilyniant dysgwyr sydd wedi cwblhau cymhwyster Blynyddoedd Cynnar ac a hoffai weithio mewn lleoliadau gwaith chwarae neu sy’n ceisio gweithredu dull gwaith chwarae yn eu lleoliad presennol. Fe'i cydnabyddir gan reolyddion y gweithlu fel hyn.

Gofynion mynediad

Dysgwyr sydd eisoes wedi cyflawni cymhwyster rheoli Lefel 3 naill ai mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant, y Gweithlu Plant a Phobl Ifanc neu Addysgwr Blynyddoedd Cynnar. Bydd cymwysterau Lefel 3 mewn Gwaith Ieuenctid, Gofal Cymdeithasol Plant a Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant hefyd yn bodloni gofynion mynediad y cymhwyster hwn.

Gweithio mewn sefydliad gwaith chwarae.

Rhaid bod dros 18 oed.

Cyflwyniad

Bydd asesydd yn eich cyfarfod unwaith bob mis a bydd gennych fynediad at bortffolio electronig.

Asesiad

Dim arholiadau, nid oes angen mynychu’r coleg, cwblheir y cwrs yn eich amser eich hunain.

Bydd angen cwblhau tair uned theori ar y portffolio electronig.

Dilyniant

Os mewn rôl rheoli gallwch gwblhau cymhwyster Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant Lefel 4.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Datblygiad ac Addysg Plant

Datblygiad ac Addysg Plant

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Datblygiad ac Addysg Plant

Myfyrwyr mewn ystafell ddosbarth