Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

City and Guilds Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaeth Cwsmer

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  12-18 mis

Cofrestrwch
×

City and Guilds Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaeth Cwsmer

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych yn gweithio ym maes Gwasanaeth i Gwsmeriaid ac am ddarparu'r gwasanaeth gorau bosibl, hyd yn oed mewn sefyllfaoedd anodd a chymhleth, ac os ydych wastad yn chwilio am ffyrdd i wella'ch perfformiad er mwyn i'r sefydliad barhau'n gystadleuol, dyma'r cwrs i chi.

Gofynion mynediad

 • Cyflogaeth yn y maes Gwasanaeth i Gwsmeriaid

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Caiff cynllun dysgu unigol ei lunio mewn ymgynghoriad â chi a'ch rheolwr a bydd asesydd yn ymweld â chi'n rheolaidd yn y gweithle. Byddwch yn creu portffolio o dystiolaeth i ddangos sut yr ydych yn bodloni'r Safonau Cenedlaethol yn eich gwaith bob dydd ac i ddangos eich bod yn ymwybodol o ddeddfwriaeth berthnasol.

Asesiad

Byddwch yn cyflwyno i'ch asesydd dystiolaeth o sefyllfaoedd gwaith y gwnaethoch ddelio â hwy. Gall y dystiolaeth gynnwys :

 • Astudiaethau Achos
 • Cwestiynau ac Atebion
 • Trafodaethau
 • Negeseuon e-bost neu lythyrau i ategu'ch tystiolaeth ysgrifenedig
 • Tystiolaeth Tystion gan eich cydweithwyr neu'ch rheolwr atebol

Bydd eich llyfrau gwaith, ynghyd â'r gwaith ymarferol a wnewch tuag at eich NVQ, yn cael eu marcio gan asesydd yn y gweithle a'u safoni gan y dilysydd mewnol.

Dilyniant

Mae cyfleoedd gwych i fynd ymlaen i astudio am gymhwyster Addysg Uwch megis Gradd Sylfaen ym maes Busnes.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Busnes a Rheoli
 • Manwerthu

Dwyieithog:

Cymraeg neu Saesneg

Busnes a Rheoli

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Busnes a Rheoli

Myfyrwyr yn siarad mewn ystafell ddosbarth