Tystysgrif mewn Arwain o ran Sicrhau Ansawdd Mewnol Prosesau ac Arferion Asesu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  4
 • Maes Rhaglenni:
  Specialist / Other
 • Hyd:

  Hyd at 12 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych chi'n arwain tîm o Aswiriwr Ansawdd Mewnol, ac yn gyfrifol am ddyrannu gwaith iddynt, yna mae'r cwrs hwn yn addas i chi.

Gofynion mynediad

Bydd gofyn i chi gael eich 401/402 (neu gyfwerth gyda thystiolaeth o uwchsgilio) a gwaith gyda thîm o Aswiriwr Ansawdd Mewnol (isafswm o 2).

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • 6 awr o ddysgu a chyfnod cynefino.
 • Astudio annibynnol ac o dan arweiniad tiwtor.
 • Ar gyfer yr uned ymarferol hon, byddwch yn cyflwyno tystiolaeth ar sut rydych yn cynllunio, yn dyrannu ac yn monitro gwaith a wneir gan Aswirwyr Ansawdd Mewnol eraill. Bydd gofyn am dystiolaeth eich bod wedi rheoli a chyd-lynu yn y sefydliad drwy reoli gwaith tîm o Aswirwyr Ansawdd Mewnol.
 • Cysylltiad misol rheolaidd gydag asesydd trwy gydol y broses.

Asesiad

 • Aseiniad, asesu, cynhyrchion gwaith ac e-bortffolio.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.