Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Gweinyddu Busnes - Diploma Lefel 4

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  12–18 mis

Cofrestrwch
×

Gweinyddu Busnes - Diploma Lefel 4

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n gweithio mewn amgylchedd Gweinyddu Busnes ac yn ymdrechu i ddarparu'r gefnogaeth weinyddol gorau bosibl, hyd yn oed mewn sefyllfaoedd anodd a chymhleth?

Ydych chi'n ceisio gwella eich perfformiad yn gyson er mwyn galluogi'r sefydliad i gynnal ei fantais gystadleuol?

Os ydych wedi ateb 'ydw' i'r cwestiynau uchod, yna dyma'r cwrs i chi!

Gofynion mynediad

 • Dylech fod yn gyflogedig mewn swydd weinyddol.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Bydd cynllun dysgu unigol yn cael ei lunio gyda chi a'ch rheolwr a bydd aseswr yn ymweld â chi yn rheolaidd yn y gweithle. Byddwch yn adeiladu portffolio o dystiolaeth i ddangos sut rydych yn bodloni'r Safonau Cenedlaethol yn eich gwaith bob dydd, a dangos eich bod yn ymwybodol o ddeddfwriaeth berthnasol.

Asesiad

Byddwch yn darparu tystiolaeth i'ch aseswr o sefyllfaoedd gwaith rydych chi wedi delio â hwy. Gall hyn gynnwys: astudiaethau achos, cwestiynau ac atebion, trafodaethau, e-byst neu lythyrau i gefnogi eich tystiolaeth ysgrifenedig, a thystiolaeth tystion gan eich cydweithwyr neu reolwr llinell.

Bydd llyfrau gwaith a NVQ yn cael eu marcio gan asesydd yn y gweithle a'u safoni gan y dilysydd mewnol. Bydd Sgiliau Hanfodol yn cynnwys adeiladu portffolio ac arsylwadau.

Dilyniant

Ceir cyfleoedd gwych i symud ymlaen at gymhwyster Addysg Uwch megis Gradd Sylfaen (FdA) Rheoli a Busnes gyda Grŵp Llandrillo Menai.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 4-6

Maes rhaglen:

 • Busnes a Rheoli

Dwyieithog:

Ydy

Busnes a Rheoli

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Busnes a Rheoli

Myfyrwyr yn siarad mewn ystafell ddosbarth