Gweinyddu Busnes - Diploma Lefel 2

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  12-18 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n gweithio mewn amgylchedd Gweinyddu Busnes ac yn ymdrechu i ddarparu'r gefnogaeth weinyddol gorau bosibl, hyd yn oed mewn sefyllfaoedd anodd a chymhleth?

Ydych chi'n ceisio gwella eich perfformiad yn gyson er mwyn galluogi'r sefydliad i gynnal ei fantais gystadleuol?

Os ydych wedi ateb 'ydw' i'r cwestiynau uchod, yna gallai'r cwrs yma fod yn addas i chi.

Gofynion mynediad

 • Dylech fod yn gyflogedig mewn swydd weinyddol.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Bydd cynllun dysgu unigol yn cael ei lunio gyda chi a'ch rheolwr a bydd aseswr yn ymweld â chi yn rheolaidd yn y gweithle. Byddwch yn adeiladu portffolio o dystiolaeth i ddangos sut rydych yn bodloni'r Safonau Cenedlaethol yn eich gwaith bob dydd, a dangos eich bod yn ymwybodol o ddeddfwriaeth berthnasol.

Asesiad

Byddwch yn darparu tystiolaeth i'ch aseswr o sefyllfaoedd gwaith rydych chi wedi delio â hwy. Gall hyn gynnwys: astudiaethau achos, cwestiynau ac atebion, trafodaethau, e-byst neu lythyrau i gefnogi eich tystiolaeth ysgrifenedig, a thystiolaeth tyst gan eich cydweithwyr neu reolwr llinell.

Bydd llyfrau gwaith a NVQ yn cael eu marcio gan asesydd yn y gweithle a'u safoni gan y dilysydd mewnol. Bydd Sgiliau Hanfodol yn cynnwys adeiladu portffolio ac arsylwadau.

Dilyniant

Ceir cyfleoedd gwych i symud ymlaen at gymhwyster uwch fel Diploma OCR mewn Gweinyddu Busnes - QCF Lefel 3.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.