Dyfarniad mewn deall Egwyddorion ac Arferion Asesu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Specialist / Other
 • Hyd:

  8 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Dyma'r cam cyntaf at fod yn Aseswr. Bydd yr uned hon yn rhoi holl theori prosesau asesu, ac yn gallu cael ei drwyddedu'n unigol.

Gofynion mynediad

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • 12 awr o hyfforddiant ac ymsefydlu (gorfodol)
 • Astudio annibynnol ac o dan arweiniad tiwtor. Aseiniadau i gwblhau 8 canlyniad dysgu ynghyd â thrafodaeth broffesiynol i ddilyn.
 • Cyswllt misol gydag aseswr drwy gydol y broses

Asesiad

 • Asesiad aseiniad a thrafodaeth broffesiynol - wedi'i selio ar e-bortffolio

Dilyniant

Dilynant:

 • Dyfarniad Lefel 3 mewn Asesu Cymhwysedd yn yr Amgylchedd Gwaith (302/BEM143049)
 • Dyfarniad Lefel 3 mewn Asesu Cyrhaeddiad sy'n gysylltiedig â Galwedigaeth (303/BEM157620)
 • Tystysgrif Lefel 3 mewn Asesu Cyflawniad Galwedigaethol (302/303/BEM143051)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol