Dyfarniad mewn Deall sut i Sicrhau Ansawdd Mewnol Prosesau ac Arferion Asesu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Bangor, Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos, Pwllheli, Y Rhyl, Dolgellau
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  4
 • Maes Rhaglenni:
  Specialist / Other
 • Hyd:

  Hyd at 8 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych chi'n ymarfer Sicrhau Ansawdd Asesiad, yna mae'r cwrs hwn yn cyflwyno'r theori sy'n cyd-fynd gyda'r ymarfer hwnnw.

Mae'r cymhwyster hefyd yn addas i reolwyr sydd eisiau deall mwy am ansawdd asesu.

Gofynion mynediad

 • Byddai cymhwyster aseswr yn fantais

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • 12 awr o ddysgu a chyfnod cynefino
 • Cefnogaeth fisol gan Aseswr (gallu bod yn dysgu o bell)

Asesiad

 • Aseiniad a thrafodaeth broffesiynol - wedi'i selio ar e-bortffolio.

Dilyniant

Dilyniant:

 • uned 402 (Dyfarniad Lefel 4 mewn Sicrhau Ansawdd Mewnol Prosesau ac Arferion Asesu), sef rhan ymarferol y cymhwyster.
 • uned 403 (Tystysgrif Lefel 4 mewn Arwain o ran Sicrhau Ansawdd Mewnol Prosesau ac Arferion Asesu), sef prif rôl sicrhau ansawdd os ydych yn arwain tîm o Aseswyr Ansawdd Mewnol.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.