Dyfarniad mewn Sicrhau Ansawdd Mewnol Prosesau ac Arferion Asesu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Abergele, Bangor, Dolgellau, Llangefni, Pwllheli, Rhyl, Rhos-on-Sea
 • Lefel
  4
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Specialist / Other
 • Hyd

  4 mis

 • Math o gwrs
  Rhan amser
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych yn ymarfer Asesu Sicrhau Ansawdd, yna mae'r cymhwyster hwn yn addas i chi.

Bydd gofyn i chi weithio gyda dau asesydd a gydag o leiaf ddau ddysgwr.

Gofynion mynediad

Bydd angen i chi fod yn rhan o ganolfan/sefydliad i gwblhau'r gofynion ymarferol.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • 12 awr o ddysgu a chyfnod cynefino.
 • Aseiniadau i gwblhau 6 canlyniad dysgu ynghyd â thrafodaeth broffesiynol i ddilyn.
 • Yn yr uned ymarferol byddwch yn cael eich arsylwi yn yr amgylchedd gwaith ac mewn ystafell ddosbarth/ffug-amgylchedd yn asesu dau ddysgwr ar gymhwyster cydnabyddedig.

Asesiad

 • Aseiniad, asesu, cefnogaeth, cynhyrchion gwaith ac e-bortffolio.

Dilyniant

Gallech fynd ymlaen i uned 403 (Tystysgrif Lefel 4 mewn Arwain o ran Sicrhau Ansawdd Mewnol Prosesau ac Arferion Asesu) os ydych yn arwain tîm o Aseswyr Ansawdd Mewnol

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.