Cyfleusterau o'r Radd Flaenaf

Gan mai ni yw'r coleg mwyaf yng Nghymru, yn ddiweddar rydym wedi gallu buddsoddi dros £30 miliwn mewn cyfleusterau sy'n sicrhau eich bod yn cael profiadau dysgu tan gamp.

Computing new VR suite 11

Cyfleusterau o'r Radd Flaenaf

Ar ein campysau mae gennym ddwy ganolfan beirianneg fodern, ynghyd a chanolfannau arbenigol ym maes cyfrifiadura a realiti rhithwir, iechyd a gofal a lletygarwch.

Yn y canolfannau hyn ceir yr offer diweddaraf sydd o'r un safon ag a geir mewn diwydiant. Bydd hyn yn rhoi profiad i chi o'r byd go iawn ac yn eich paratoi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Rhoson Sea 343

Y Ganolfan Brifysgol

Lleolir y Ganolfan Brifysgol (UCCL) mewn adeilad pwrpasol ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos. Yn y ganolfan addysg uwch hon, ceir theatrau darlithio ac ystafelloedd seminar o'r radd flaenaf, yn ogystal ag adnoddau llyfrgell arbenigol, cyfleusterau TG a mannau astudio.

Dewch y wybod mwy...
UCCL 3

Llyfrgelloedd a Gweithdai TG

Mae'r cyfleusterau hyn, lle ceir y meddalwedd a'r caledwedd diweddaraf ynghyd â staff cyfeillgar i gynnig cymorth ac arweiniad, yn agored i fyfyrwyr yn ystod y dydd, ambell fin nos a hyd yn oed yn ystod y gwyliau.uc

Rhagor o wybodaeth...
Rhoson Sea 126

Bwytai a Chaffis

Ar ein campysau, mae amrywiaeth o ffreuturau a chaffis, yn cynnwys tai coffi Starbucks a Costa, sy'n cynnig bwydlenni at ddant pawb. Felly, os bydd arnoch awydd brechdan, pryd poeth, neu ddim ond coffi a chacen, bydd hen ddigon o ddewis ar gael i chi.

Yn hyn sydd ar gael ar eich campwsrh
Rhoson Sea 166

Cyfleusterau Chwaraeon

Ymhlith ein cyfleusterau ardderchog mae neuaddau chwaraeon a champfeydd, ac ar gampws Llandrillo-yn-Rhos ceir cae pêl-droed 3G maint llawn gyda llifoleuadau. Mae croeso i bob myfyriwr ddefnyddio'r cyfleusterau chwaraeon sydd gan y coleg ar gampysau Bangor a Llandrillo-yn-Rhos, ni waeth ble maen nhw'n astudio.

I gael gwybod rhagor...
Rhoson Sea 129

Salonau Gwallt a Harddwch

Mae gennym salonau trin gwallt a harddwch ar ein campysau ym Mangor, Dolgellau, Llandrillo-yn-Rhos a'r Rhyl. Yn y salonau hyfforddi hyn, cynigir triniaethau trin gwallt, triniaethau harddwch a therapi cyfannol o safon uchel a phroffesiynol. Caiff y salonau eu rhedeg gan fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer cymwysterau yn y maes.

I gael gwybod rhagor...