Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cefnogaeth ar gyfer eich dysgu

Pa gymorth anghenion dysgu ychwanegol (ADY) sydd ar gael yn y coleg?

Pa wasanaethau sydd ar gael a sut i gael cefnogaeth ADY?

Gallwn helpu gyda chefnogaeth ADY (Awtistiaeth, Dyslecsia, Irlens ac ati), mewn cefnogaeth dosbarth a ddarperir gan gynorthwywyr cymorth dysgu, technoleg gynorthwyol a dysgu, trefniadau mynediad arholiadau, asesiadau risg ar gyfer cyflyrau iechyd a mynediad symudedd. Dysgwch fwy trwy wylio'r fideos perthnasol (i'ch coleg) isod.

Rhian Roberts - Gwasanaethau Dysgwr

Sarah Schewe - Sgiliau Astudio

Mae'r video yma yn Saesneg yn unig.

Julie Roberts - Hwylusydd Sgiliau Astudio

Mae'r video yma yn Saesneg yn unig.

Gaynor Murray - Learning support assistant

Anne Davenport - Learning Support

Mae'r video yma yn Saesneg yn unig.

Anne Craddock - Learning Support

Mae'r video yma yn Saesneg yn unig.