Cefnogaeth ar gyfer eich dysgu

Pa gymorth anghenion dysgu ychwanegol (ADY) sydd ar gael yn y coleg?

Pa wasanaethau sydd ar gael a sut i gael cefnogaeth ADY?

Gallwn helpu gyda chefnogaeth ADY (Awtistiaeth, Dyslecsia, Irlens ac ati), mewn cefnogaeth dosbarth a ddarperir gan gynorthwywyr cymorth dysgu, technoleg gynorthwyol a dysgu, trefniadau mynediad arholiadau, asesiadau risg ar gyfer cyflyrau iechyd a mynediad symudedd. Dysgwch fwy trwy wylio'r fideos perthnasol (i'ch coleg) isod.

Anne Davenport

Coleg Llandrillo Abergele, Llandrillo-yn-Rhos a'r Rhyl

studysupport@gllm.ac.uk

Sharon Hughes

Coleg Menai Bangor, Llangefni a Pharc Menai

studysupport@gllm.ac.uk

Rhian Roberts

Coleg Meirion Dwyfor Dolgellau, Glynllifon a Phwllheli

studysupport@gllm.ac.uk

Davina Eagles

Trefnydd mynediad i gonsesiynau arholiad ar bob safle coleg

studysupport@gllm.ac.uk