Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Seremoni Raddio

Bob blwyddyn mae cannoedd o'n graddedigion yn dathlu eu llwyddiant yn ein seremoni raddio.

Bob blwyddyn, cynhelir seremoni raddio i ddathlu cyflawniadau ein graddedigion llwyddiannus.

Caiff pob myfyriwr Addysg Uwch sy'n cael cymhwyster prifysgol wahoddiad i'r seremoni i ddathlu gyda theulu a ffrindiau.

Y seremoni raddio flynyddol yw uchafbwynt calendr y Colegau. Mae’n goron ar yr holl waith caled ac yn gyfle i ddathlu cyflawniadau unigolion.

Nodwch os gwelwch yn dda: Nid oes tâl i raddedigion a gwestai i fynychu'r Seremoni Raddio, fodd bynnag, codir tal i logi eich gŵn ac i archebu unrhyw becynnau ffotograffiaeth trwy Ede & Ravenscroft.

Myfyrwyr mewn seremoni raddio