Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cofrestru Seremoni Raddio a Gwobrau Proffesiynol

Cadarnhau y byddwch yn bresennol yn y seremoni eleni.

>Mae'r system gofrestru wedi cau. Cysylltwch â graduation@gllm.ac.uk os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth.