Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Caergybi
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  10 wythnos - 3 awr yr wythnos

Gwnewch gais
×

Gweithio mewn Gofal Cymdeithasol

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at y rhai sy'n ystyried gyrfa yn y sector gofal cymdeithasol. Yn ystod y cwrs 10 wythnos byddwch yn astudio -

 • Sgiliau a rhinweddau gofalwr
 • Sut mae gofal yn cael ei ddarparu
 • Egwyddorion gofal
 • Cydraddoldeb, amrywiaeth a bregusrwydd
 • Sgiliau cyfathrebu

Gofynion mynediad

Dim

Cyflwyniad

Darlithoedd, gwaith grŵp, taflenni gwaith, fideos, trafodaethau.

Asesiad

Gwaith cwrs

Dilyniant

Gweithio ym maes gofal cymdeithasol.

Cyrsiau pellach yn Grŵp Llandrillo

 • SKFS (Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach)

 • Cyflwyniad i Seicoleg, Cymdeithaseg a Throseddeg

 • Magu Sgiliau

 • Chyflwyniad i Waith/Gofal Plant

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: 0

Maes rhaglen:

 • Sgiliau ar gyfer gwaith

Sgiliau ar gyfer gwaith

Myfywryr yn trafod rhywbeth efo gwasanaethau dysgwyr