Manwerthu Lefel 2 (Yn y Gweithle)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Work-Based Learning
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Retail
 • Hyd:

  16 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych wedi'ch cyflogi mewn busnes manwerthu bach neu fawr, ar y cwrs hwn cewch feithrin sgiliau a gwybodaeth i wella'ch perfformiad manwerthu a chewch wybod beth yw'r ddeddfwriaeth gyfredol ar fanwerthu.

Gofynion mynediad

 • Cyflogaeth yn y sector manwerthu

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Cyflwyno gwybodaeth
 • Arsylwadau ymarferol
 • Astudio'n unigol

Asesiad

 • Asesu parhaus
 • Casglu tystiolaeth ategol
 • Creu portffolio

Dilyniant

Symud ymlaen o Lefel 2 i rôl goruchwyliwr ar Lefel 3.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.