Diploma Lefel 5 mewn Sgiliau a Theori Therapi Ymddygiad Gwybyddol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  5
 • Maes Rhaglenni:
  Cwnsela
 • Hyd:

  1 flwyddyn. 4 awr yr wythnos, un noson yr wythnos, 5pm-9pm fel rheol.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas i:

 • Gwnselwyr Cymwysedig sydd am ddatblygu sgiliau a theori Therapi Ymddygiad Gwybyddol yn rhan annatod o'u gwaith cwnsela proffesiynol.
 • Cwnselwyr Cymwysedig sy'n awyddus i wella'u cyflogadwyedd gyda sefydliadau ac fel ymarferwyr annibynnol drwy feithrin sgiliau a gwybodaeth gadarn ym maes Therapi Ymddygiad Gwybyddolgan ei fod yn un o'r therapïau seicolegol a argymhellir gan NICE.

Gofynion mynediad

Diploma Lefel 4 CPCAB mewn Cwnsela Therapiwtig, Tystysgrif Addysg Bellach Lefel 4 mewn Cwnsela neu Ddysgu Blaenorol (RPL) cyfwerth.

Yn Gwnselydd cyflogedig neu'n gwnselydd gweithio yn y sector gwirfoddol.

I fodloni'r fframwaith Therapi Ymddygiad Gwybyddol rhaid wrth allu i gwblhau 30 awr o waith gyda chleientiaid.

Aelod o gorff Cwnsela proffesiynol a bod â'ch yswiriant indemniad proffesiynol eich hun.

Mynediad i oruchwyliaeth Gwnsela fisol.

Cyflwyniad

Cynlluniwyd cynnwys cyffredinol y cwrs i fod yn gyfranogol a bydd yr arddull addysgu'n adlewyrchu hynny, gan ddangos y cysylltiad rhwng theori cwnsela a sgiliau ymarferol.

Bydd y sesiynau addysgu'n cynnwys amrywiaeth o weithgareddau dysgu, ynghyd â chyfuniad o:

 • Ddarlithoedd
 • Trafodaethau
 • Gweithio mewn grwpiau bach
 • Gweithdai
 • Tiwtorialau

Asesiad

Asesiad mewnol: portffolio'r ymgeisydd yn cael ei asesu gan y tiwtor.

Asesiad allanol: astudiaeth achos sy'n cael ei asesu'n allanol (3,000-3,500 gair)

Hyfedrusrwydd (Llwyddo) / Diffyg Hyfedrusrwydd (Methu) – rhaid i ymgeiswyr ddangos hyfedrusrwydd yn yr asesiad allanol a mewnol i gael y cymhwyster.

Dilyniant

 • Cwrs CPCAB Lefel 6 mewn Goruchwylio ym maes Cwnsela Therapiwtig
 • Gradd Sylfaen mewn Cwnsela.
 • Gradd BA (Anrh) mewn Cwnsela

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.