Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

CPCAB ⁠Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Cwnsela

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Ar-lein
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  30 wythnos, 3 awr yr wythnos

Cofrestrwch
×

CPCAB ⁠Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Cwnsela

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Cynlluniwyd y cymhwyster hwn i gyflwyno gwybodaeth, sgiliau a chymhwysedd craidd er mwyn defnyddio sgiliau cwnsela mewn modd moesegol a diogel mewn amrywiaeth o gyd-destunau a rolau.

Mae'r cymhwyster hwn ar gyfer:

 • Unigolion sy'n dechrau ar lefel gyntaf eu hyfforddiant fel cwnselydd proffesiynol.

 • Unigolion mewn gwaith arall neu sy'n cyflawni rolau cymorth sydd eisiau dysgu sgiliau cwnsela.

 • Unigolion sydd eisiau gwella eu perthynas proffesiynol a'u perthynas personol fel rhan o'u datblygiad personol.

Gallai'r cymhwyster arwain at waith neu wella cyflogadwyedd rhai sydd â chyfrifoldeb dros gynorthwyo eraill e.e. ym maes iechyd a chymdeithasol, ym maes dysgu ac addysgu, gwaith eiriolaeth a chyfryngu, gwaith prosiect a chefnogi a rolau cefnogi eraill.

Mae'n cyflwyno sgiliau ychwanegol i'r rhai sydd eisoes yn gweithio ac yn debygol o arwain at well cyfleoedd i ennill dyrchafiad a datblygiad o fewn swydd.

I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn ffoniwch 01492 546 666 est. 1729 neu e-bost counsellingapplications@gllm.ac.uk

Gofynion mynediad

N/A

Cyflwyniad

Cynlluniwyd cynnwys cyffredinol y cwrs i fod yn gyfranogol a bydd yr arddull addysgu'n adlewyrchu hynny, gan ddangos y cysylltiad rhwng theori cwnsela a sgiliau ymarferol.

Bydd y sesiynau addysgu'n cynnwys amrywiaeth o weithgareddau dysgu, ynghyd â chyfuniad o:

 • Darlithoedd

 • Trafodaethau

 • Gweithio mewn grwpiau bach

 • Gweithdai

 • Tiwtorialau

Dyddiad Cychwyn

Medi

Asesiad

Asesiad mewnol: portffolio'r ymgeisydd yn cael ei asesu gan y tiwtor.

ASESIAD ALLANOL: ⁠Hyfedredd (Llwyddo) / Dim Hyfedredd (Methu) - rhaid i ymgeiswyr ddangos hyfedredd yn yr asesiad allanol a mewnol i ennill y cymhwyster.

Dilyniant

Lefel 3 a 4 mewn Cwnsela

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Cwnsela

Cwnsela

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Cwnsela