Cyflwyniad i Gefnogi Rhai sydd ag Anawsterau ac Anableddau Dysgu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  1
 • Maes Rhaglenni:
  Hyfforddiant Athrawon
 • Hyd:

  15 wythnos, 6 - 9pm

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn rhoi'r cyfle i ddysgwyr ddatblygu eu gwybodaeth am gefnogi unigolion sydd ag anableddau dysgu. Mae'r cwrs ar gyfer y rhai hynny sy'n cefnogi neu'n gweithio gydag unigolion sydd ag anableddau dysgu fel rhan o'u gwaith.

Mae'r cwrs yn addas i'r rhai sydd yn dod i gysylltiad â phobl ag anableddau dysgu fel rhan o'u gwaith, er enghraifft ym maes iechyd, gofal, addysg, tai, hamdden, cyflogi, llyfrgelloedd a gwasanaethau prawf.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
08/02/202218:00 Dydd Mawrth2.0015 -0 / 16CJN163558B

Gofynion mynediad

Sgiliau Llythrennedd Lefel 1.

Cyflwyniad

Cyflwynir drwy gyfuniad o gyflwyniadau, darlithoedd, gwaith grŵp a gwaith mewn parau.

Asesiad

Asesir y cwrs drwy gyfuniad o waith cwrs a gwaith portffolio.

Dilyniant

Dyfarniad NCFE CACHE Lefel 2 mewn Cefnogi Unigolion sydd ag Anableddau Dysgu.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Mawrth, 08/02/2022