Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyflwyniad i Gefnogi Rhai sydd ag Anawsterau ac Anableddau Dysgu

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Abergele
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    15 wythnos, 6 - 9pm

Cofrestrwch
×

Cyflwyniad i Gefnogi Rhai sydd ag Anawsterau ac Anableddau Dysgu

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn rhoi'r cyfle i ddysgwyr ddatblygu eu gwybodaeth am gefnogi unigolion sydd ag anableddau dysgu. Mae'r cwrs ar gyfer y rhai hynny sy'n cefnogi neu'n gweithio gydag unigolion sydd ag anableddau dysgu fel rhan o'u gwaith.

Mae'r cwrs yn addas i'r rhai sydd yn dod i gysylltiad â phobl ag anableddau dysgu fel rhan o'u gwaith, er enghraifft ym maes iechyd, gofal, addysg, tai, hamdden, cyflogi, llyfrgelloedd a gwasanaethau prawf.

Gofynion mynediad

Sgiliau Llythrennedd Lefel 1.

Cyflwyniad

Cyflwynir drwy gyfuniad o gyflwyniadau, darlithoedd, gwaith grŵp a gwaith mewn parau.

Asesiad

Asesir y cwrs drwy gyfuniad o waith cwrs a gwaith portffolio.

Dilyniant

Dyfarniad NCFE CACHE Lefel 2 mewn Cefnogi Unigolion sydd ag Anableddau Dysgu.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 1

Maes rhaglen:

  • Hyfforddiant Athrawon

Dwyieithog:

n/a

Hyfforddiant Athrawon

Darlithydd yn arwain dosbarth