Parhad - Seicoleg / Cymdeithaseg / Troseddeg

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Caergybi
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Cyrsiau Hamdden
  Dychwelwch i'r astudiaeth
  Sgiliau Sylfaenol
 • Hyd:

  5 awr yr wythnos am 10 wythnos (yna gall myfyrwyr gofrestru ar y cwrs 10 wythnos canlynol yn nhermau 1 a 2)

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at y rhai sydd wedi cwblhau blwyddyn 1 y cwrs neu'r rhai sydd â rhywfaint o wybodaeth am y pynciau.

Mae enghreifftiau o bynciau sy'n cael sylw yn y cwrs hwn yn cynnwys:

 • Seicoleg datblygiad
 • Camymddwyn Cyfiawnder
 • Cymdeithasau anghyfartal
 • Dadl Natur yn erbyn Anogaeth
 • Newidiadau Cymdeithasol

Yn ogystal, bydd y myfyriwr yn gwella ei sgiliau llythrennedd, TGCh ac astudio ymhellach.

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Disgwylir i fyfyrwyr ddangos eu hymrwymiad i gwblhau'r 10 wythnos llawn.

Cyflwyniad

Cyflwyniadau, gwaith grŵp ac unigol, posteri, astudiaethau achos a thrafodaethau.

Asesiad

Gwaith cwrs

Dilyniant

 • Cwrs Cyn-Fynediad neu Gwrs Mynediad.
 • Cynnydd i waith gofal cymdeithasol
 • Cwrs Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.