Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Caergybi
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  2.5 awr yr wythnos am 6 wythnos

Gwnewch gais
×

Hyder a Hunan Gysyniadau

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs yn cynnwys:

 • Beth yw hunan-gysyniadau?
 • O ble mae ein cysyniadau o hunan-yn dod? (hunan-ddelwedd, hunan-barch ac ati)
 • Beth sy'n digwydd pan fydd gennym ni hunan-barch isel?
 • Strategaethau i newid ein credoau craidd a gwella hunan-barch a hyder

Mae myfyrwyr yn dysgu am yr uchod ac yn cael technegau i'w defnyddio (yn eu dydd bywydau), i gyflawni pethau bach a fydd yn gwella hunan-barch a hyder.

Gofynion mynediad

Dim.

Cyflwyniad

Modelu, gwaith grŵp, trafodaethau, darlithoedd, ymarferol, cyflwyniadau.

Asesiad

Portffolio

Dilyniant

Cyrsiau pellach yn Ngrŵp Llandrillo Menai

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: 0

Maes rhaglen:

 • Skills for Life