Adeiladu Hyder: Darllen ac Ysgrifennu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llangefni, Caernarfon, Caergybi
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Maes rhaglen:
  Dychwelwch i'r astudiaeth
  Skills for Work
  Sgiliau Sylfaenol
 • Hyd:

  10 wythnos y tymor. 2.5 awr yr wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas i oedolion sydd am wella eu sgiliau darllen ac ysgrifennu ar lefel sylfaenol, e.e. papurau newydd, llythyrau a ffurflenni.

Yn ogystal â gwella sgiliau darllen ac ysgrifennu'r myfyrwyr, anela'r cwrs at wella eu sgiliau siarad a gwrando ynghyd â'u hyder trwy weithio gyda'i gilydd i ddatblygu ffyrdd o feithrin y sgiliau hyn.

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, bydd y myfyrwyr yn cael credydau Agored.

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw anghenion mynediad ar gyfer y cwrs.

Cyflwyniad

Cynhelir y gwersi yn y dosbarth gan ddefnyddio amrywiaeth eang o ddulliau dysgu. Dewisir y rhain ar sail anghenion unigol y myfyrwyr ym mhob grŵp.

Asesiad

Asesiad o waith cwrs.

Dilyniant

 • Gwersi cyflogadwyedd
 • Gwersi llythrennedd
 • Gwersi llythrennedd digidol

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.