Adeiladu Perthnasoedd Iach gyda'ch Cyfeillion a Theulu a'ch Cydweithwyr

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Denbigh HWB
 • Lefel
  N/A
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Dychwelwch i'r astudiaeth
 • Hyd

  2.5 awr yr wythnos am 9 wythnos

 • Math o gwrs
  Rhan amser
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae llawer ohonom yn dweud IA pan fyddwn ni'n golygu NA!

Mae'r cwrs hwn ar gyfer pobl a hoffai adeiladu ar eu hyder a dod yn fwy pendant yn y gwaith, gartref neu ffrindiau.

Gofynion mynediad

There are no entry requirements for this course.

Cyflwyniad

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Gwaith grŵp

Asesiad

Portffolios gwaith

Dilyniant

Cyrsiau eraill yn y Grŵp

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.