Sgiliau Sylfaenol mewn Seicoleg Troseddeg

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Math o gwrs:
  Dysgu Oedolion a Chymunedol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Cyrsiau Hamdden
  Sgiliau Sylfaenol
 • Hyd:

  3 awr am 10 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Unrhyw un sydd â diddordeb mewn Troseddeg a Seicoleg, h.y.

 • Seicoleg Fforensig mewn perthynas â datrys troseddau
 • Damcaniaethau seicolegol mewn perthynas â throseddu
 • Modelau ar gyfer proffilio ymddygiad
 • Y gwir a'r gau mewn perthynas â gweithgareddau troseddol
 • Datblygiad gwyddor fforensig
 • Theorïau dysgu

Gofynion mynediad

Dim anghenion mynediad ffurfiol.

Cyflwyniad

Cyflwyniadau, Podlediadau, Trafodaethau yn y dosbarth

Asesiad

 • Astudiaethau Achos
 • Cwestiynau ac atebion ysgrifenedig
 • Traethodau
 • Adroddiadau
 • Cwestiynau ac atebion llafar
 • Ymarferion ysgrifenedig
 • Trafodaethau grŵp

Dilyniant

Cyflwyniad i Gymdeithaseg

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.