Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Partneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Siroedd Dinbych a Chonwy

Oes gennych chi awydd astudio i feithrin sgiliau newydd, ennill cymwysterau neu ddilyn diddordeb?

Mae ein rhaglenni Fin Nos a Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn cynnwys amrywiaeth eang o gyrsiau a gweithgareddau dysgu sydd wedi trawsnewid bywydau miloedd o oedolion.

Rydym yn cynnig cyrsiau i oedolion, cyrsiau yn y gymuned a chyrsiau nos ledled gogledd Cymru lle gallwch:

  • feithrin eich sgiliau a magu hyder.
  • gwella'ch cyfleoedd o ran gwaith.
  • dysgu sgìl neu gael diddordeb newydd a gwneud ffrindiau newydd yr un pryd!

Beth bynnag yw'ch diddordebau, bydd gennym yn sicr gwrs sy'n addas i chi!

Ewch i wefan Partneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Siroedd Dinbych a Chonwy i gael gwybod rhagor.

Logo Dysgu Oedolion yn y Gymuned

EIN PARTNERIAID:

Logo cyngor Conwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Dewch i wybod mwy...
Logo cyngor Sir Ddinbych

Cyngor Sir Ddinbych

Dewch i wybod mwy...
Logo Adult Learning Wales

Addysg Oedolion Cymru

Dewch i wybod mwy...