Hyfforddiant Net Sero Training Gwynedd

Darparu hyfforddiant a sgiliau blaengar mewn datgarboneiddio, ynni adnewyddadwy ac ôl-osod ym Mhenygroes yng Ngwynedd, Gogledd Cymru.

Mae Hyfforddiant Net Sero Training Gwynedd yn darparu hyfforddiant blaengar mewn datgarboneiddio, ynni adnewyddadwy, a sgiliau ôl-ffitio o Dŷ Gwyrddfai, Penygroes.

Mae’r hyfforddiant a ddarperir yn galluogi unigolion a busnesau i ddatblygu sgiliau ym maes lleihau carbon, sy’n datblygu’n gyflym, gan ddarparu hyfforddiant i ddiwydiant sy’n cynnwys:

  • Ynni Adnewyddadwy
  • Ôl-ffitio (Retrofit)
  • Effeithlonrwydd Ynni
  • Datgarboneiddio

Profiad o Ddarparu

Darperir arbenigedd hyfforddi gan Ganolfan Isadeiledd Sgiliau a Thechnoleg Busnes@LlandrilloMenai (CIST). Mae gan y ganolfan, sydd wedi'i lleoli yn Llangefni, enw da profedig o ddarparu'r sgiliau a'r hyfforddiant sydd eu hangen ar unigolion a busnesau i ffynnu ym maes technolegau lleihau carbon sy'n datblygu'n gyfly, trwy ddarparu hyfforddiant achrededi, proffesiynol a datblygu darpariaeth mewn technolegau gwyrdd sy'n dod i'r amlwg.

Tŷ Gwyrddfai

Wedi ei leoli ym Mhenygroes, Gwynedd, mae Tŷ Gwyrddfai yn ganolfan ddatgarboneiddio byd-flaengar. Mae’n brosied cydweithredol rhwng Adra, Grŵp Llandrillo Menai a Phrifysgol Bangor sydd wedi trawsnewid yr hen ffatri ‘Northwood Tissue’ ym Mhenygroes yn hwb datgarboneiddio gan sicrhau y bydd Gogledd Orllewin Cymru ar flaen yr agenda datgarboneiddio, gan weithio gyda chymunedau a busnesau i ôl-ffitio cartrefi dros y 10 mlynedd nesaf.

Os hoffech chi gael gwybod mwy am sut y gallwch chi gael mynediad at hyfforddiant lleihau carbon drwy'r prosiect Hyfforddiant Net Sero Training Gwynedd, cysylltwch â ni ar cist@gllm.ac.uk neu llenwch y ffurflen isod.

A fyddai gennych ddiddordeb mewn unrhyw gwrs arall nad yw wedi'i restru? *

Mae Hyfforddiant Net Sero Training Gwynedd wedi derbyn £500k gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn brif biler agenda Hybu Ffyniant Bro llywodraeth y DU ac mae’n darparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer ei fuddsoddi’n lleol erbyn Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ar draws y DU, buddsoddi mewn cymunedau a lle, gan gynorthwyo busnesau lleol, a phobl a sgiliau. I gael rhagor o wybodaeth, ewch ihttps://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus.cy

Logo Ffyniant Bro
Logo Levelling up
Logo cyngor Gwynedd
Logo "Wedi ei arianu gan lywodraeth y DU"