Digwyddiadau Agored

Archebwch eich lle yn un o'n digwyddiadau agored.

Mae digwyddiadau agored yn gyfle i weld ein campysau a'n cyfleusterau tan gamp, i gyfarfod a'r tiwtoriaid ac i ddod i wybod rhagor am y dewis eang o gyrsiau rydym yn eu cynnig.

Mae'r digwyddiadau agored rydym yn eu cynnal wedi'u rhestru isod:

Coleg Llandrillo:

  • Campws Llandrillo-yn-Rhos: Dydd Llun 15 Tachwedd, 5.30pm – 7.30pm
  • Campws Y Rhyl: Dydd Mawrth 16 Tachwedd, 5.30pm – 7.30pm

Coleg Menai:

  • Campws Llangefni: Dydd Mercher 24 Tachwedd, 4.30pm – 7pm
  • Campws Bangor/Parc Menai: Dydd Iau 25 Tachwedd, 4.30pm – 7pm

Coleg Meirion-Dwyfor:

  • Campws Dolgellau: Dydd Mawrth23 Tachwedd, 4.30pm – 7pm
  • Campws Pwllheli: Dydd Mercher 1 Rhagfyr, 4.30pm – 7pm

Coleg Glynllifon:

  • Dydd Sadwrn 27 Tachwedd, 10am - 4pm

Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Photo 1543269865 cbf427effbad

Pwnc: