Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Prosbectws cyrsiau rhan-amser newydd

Mae’r prosbectws cyrsiau rhan-amser newydd ar gael rŵan.

Mae’n cynnwys gwybodaeth am yr amrediad eang o gyrsiau hamdden, cyrsiau proffesiynol a chyrsiau gwella gyrfa sy’n dechrau fis Medi. Ymhlith y pynciau a gynigir, mae:

  • Celf a Dylunio
  • Busnes a Chyfrifyddu
  • Cyfrifiadura
  • Saesneg a Mathemateg
  • Datblygiad Personol
  • A llawer rhagor...

Beth bynnag yw’ch nod, mae ein timau cyfeillgar Gwasanaethau i Ddysgwyr yma i’ch helpu i ddewis.

Lawrlwythwch eich copi o'r prosbectws isod.

Myfyriwr ac athro yn defnyddio cyfrifiadur

CYRSIAU RHAN-AMSER, CYRSIAU I OEDOLION A CHYRSIAU YN Y GYMUNED (COLEG LLANDRILLO)

Cyrsiau Rhan-amser (Coleg Llandrillo)

Lawrlwytho