Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Digwyddiad Dathlu Arferion Gofal Iechyd

Mae'n bleser gennym eich gwahodd i Ddigwyddiad Dathlu Arferion Gofal Iechyd ar 25 Hydref 2024 (10am - 2pm) yn Venue Cymru, Llandudno.

Mae'n bleser gennym eich gwahodd i Ddigwyddiad Dathlu Arferion Gofal Iechyd ar 25 Hydref 2024 (10am - 2pm) yn Venue Cymru, Llandudno.

Bydd y digwyddiad hwn yn cydnabod eich gwaith caled a'ch cyflwyniad yn ystod y rhaglen Arferion Gofal Iechyd Lefel 4.

Fe'ch gwahoddir i ddod ag un gwestai (gwestai personol/Goruchwylydd Ymarfer/Asesydd Ymarfer)

Er mwyn i ni allu cynllunio'n iawn, rhowch wybod erbyn: Dydd Gwener 20 Medi 2024.

Ymholiadau i: Joanne Richardson (richar3j@gllm.ac.uk neu 01492 546 666 est 1377)

Digwyddiad Ymarfer Gofal Iechyd
Cadarnhewch a fyddwch yn mynychu'r Digwyddiad Dathlu ar 25 Hydref 2024 *
A oes gennych unrhyw anghenion dietegol *
Rydym yn falch o gadarnhau y gall pob dysgwr ddod ag un gwestai i'r digwyddiad os yw'n dymuno. Os ydych yn dod, fedrwch chi os gwelwch yn dda gadarnhau os byddwch yn dod â gwestai?
A oes gan eich gwestai unrhyw anghenion dietegol? *