Terminoleg Meddygol Lefel 2

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Busnes
 • Hyd:

  15 wythnos, 3 awr yr wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Terminoleg feddygol sydd yng nghanol gofal iechyd ar draws y bwrdd ac fe'i defnyddir ym mhob arbenigedd.

Os ydych chi'n ysgrifennydd, derbynnydd neu rheolwr, neu rhywun cyflogedig sy'n chwilio am gyflogaeth gyda GIC, fe fyddai'r cwrs yma yn ddefnyddiol iawn.

Mae'r dyfarniad yma yn addas ar gyfer rheiny sy'n gweithio gyda'r bwrdd iechyd ac eisiau ychwanegu'r cymhwyster terminoleg meddygol i'w sgiliau a gwybodaeth neu ar gyfer unigolion sy'n meddwl am newid eu cyfeiriad gyrfaol.

Mae'r hyd y cwrs yn cael ei dorri i lawr fel 3 awr yn astudio yn y coleg ac 1 awr o gwaith cartref.

Bydd y cwrs hwn yn cychwyn nesaf ym mis Medi 2021.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
06/09/202218:00 Dydd Mawrth3.0015 £1970 / 16EEO149368

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
08/09/202209:30 Dydd Iau3.0015 £1970 / 16EXG78353

Gofynion mynediad

Gwybodaeth dda o Saesneg

Cyflwyniad

 • 3 awr yr wythnos: sesiynau a addysgir
 • 1 awr yr wythnos: gwaith cartref

Defnyddir ymarferion, gweithgareddau, taflenni gwaith, cyfarwyddyd uniongyrchol a fideos hefyd fel rhan o'r broses ddysgu.

Asesiad

Cynhelir arholiadau fis Chwefror a mis Mehefin.

Dilyniant

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Terminoleg Meddygol Lefel 3
 • Gweinyddu Meddygol Lefel 2
 • Gweinyddu Meddygol Lefel 3

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Mawrth, 06/09/2022
Abergele
Dydd Iau, 08/09/2022