Dysgu Oedolion a Chymunedol

Mae rhaglenni dysgu oedolion a chymuned yn cynnwys amrediad eang o weithgareddau dysgu a chyrsiau sydd wedi trawsnewid bywydau miloedd o oedolion.

Rydym yn cynnig cyrsiau dysgu oedolion a chymunedol ar draws gogledd-orllewin Cymru ble gallwch ddysgu sgil newydd a gwneud ffrindiau newydd yr un pryd!

Caiff cyrsiau eu cynnal ar nifer o'n campysau, a hefyd mewn safleoedd anffurfiol yn y gymuned megis llyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol.

Mae ein prosbectws mis Ionawr newydd allan nawr. Darganfyddwch fwy yma.

ACL 2

Oes gennych chi awydd astudio i feithrin sgiliau newydd, ennill cymwysterau neu ddilyn diddordeb?

Ewch i wefan Partneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Siroedd Dinbych a Chonwy i gael gwybod rhagor.

Adult Community Learning Web

A oes arnoch angen mwy o wybodaeth neu efo cwestiwn?

Mae timau Gwasanaethau i Ddysgwyr y coleg yma i'ch helpu gydag unrhyw gwestiynau. Gallwch anfon neges e-bost, ffonio neu alw heibio un o'n campysau, neu ddod i un o'n digwyddiadau agored.

Beth bynnag yw eich nod, rydym yn sicr o gael cwrs i chi!