Newyddion Grwp

Dyfodol Digidol Gwyrdd

Dathlu busnesau lleol wrth iddynt anelu am sero net

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr a Ddilynodd Gwrs Iechyd a Diogelwch ym maes Adeiladu yw'r Gorau trwy Brydain

Mae Busnes@LlandrilloMenai ynghyd â Delyn Safety UK Ltd, ei bartner NEBOSH, yn falch o gyhoeddi bod Tesni James wedi ennill gwobr Ian Whittingham i'r Ymgeisydd Gorau trwy Brydain ar y cwrs Rheoli Iechyd a Diogelwch ym maes Adeiladu.

Dewch i wybod mwy

Arddangos Sgiliau Ynys Môn

Teithiodd prentisiaid rhai o gyflogwyr mwyaf Ynys Môn i San Steffan ddoe (31/10/22) i arddangos nid yn unig yr amrywiaeth o gwmnïau sy'n gweithio ar yr ynys, ond hefyd y modd mae'r busnesau hynny'n defnyddio cynllun brentisiaethau i hyfforddi a datblygu gweithlu lleol.

Dewch i wybod mwy

Y daith i carbon sero

Mae un o reilffyrdd stêm hynaf y byd ymysg cwmnïau yng Ngwynedd sydd wedi manteisio ar brosiect sydd wedi ei gynllunio i helpu busnesau bach leihau eu hallyriadau carbon.

Dewch i wybod mwy
Gethin Jones from Mona Lifting

Busnes a hinsawdd yn elwa o’r Academi Ddigidol Werdd

Gyda phwyslais cynyddol ar leihau carbon, mae busnesau bach yng Ngwynedd a Môn yn derbyn cefnogaeth ar eu taith i ddyfodol sero net, diolch i’r Academi Ddigidol Werdd a lansiwyd yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Llwyddiant Digwyddiad i Adeiladwyr yng Nghanolfan CIST

Daeth cyflogwyr a chynrychiolwyr o'r diwydiant adeiladu i Ganolfan Sgiliau, Isadeiledd a Thechnoleg (CIST) a Choleg Menai i gymryd rhan mewn sesiynau yn trafod y newidiadau i brentisiaethau adeiladu a chanfod gwybodaeth am gyrsiau adeiladu a'r cyllid sydd ar gael drwy Busnes@LlandrilloMenai.

Dewch i wybod mwy
Fifthwheel Rhuallt

Gwneuthurwr o Rhuallt yn Gwireddu Potensial diolch i Bartneriaeth gyda Grŵp Llandrillo Menai

Mae gwneuthurwr carafanau moethus The Fifth Wheel Company (Fifth Wheel Co.) wedi gallu codi capasiti, cynhyrchu mwy a gwneud mwy o elw yn ogystal â chreu diwylliant o gydweithio ac arloesi o ganlyniad i weithio mewn partneriaeth â Busnes@LlandrilloMenai, cangen busnes Grŵp Llandrillo Menai.

Dewch i wybod mwy

Peirianneg o Fangor yn ennill gwobr Prentis y Flwyddyn - Gogledd Cymru

Enillodd Eva Voma o Fangor wobr 'Prif Brentis y Flwyddyn 2022 - Gogledd Cymry' yng ngwobrau Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith Grŵp Llandrillo Menai a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Grŵp Llandrillo'n sicrhau buddsoddiad o gronfa Gronfa Adfywio Cymunedol y DU

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi llwyddo i sicrhau buddsoddiad gwerth £2.5 miliwn o Gronfa Adfywio Cymunedol y DU (UKCRF).

Dewch i wybod mwy

Grŵp Llandrillo Menai yn cyhoeddi Strategaeth Hydrogen newydd

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol i greu Canolfan Ragoriaeth ar gyfer Ynni Hydrogen fel rhan o'i ymrwymiad parhaus i leihau carbon.

Dewch i wybod mwy

Pagination