Newyddion Grwp

Fifthwheel Rhuallt

Gwneuthurwr o Rhuallt yn Gwireddu Potensial diolch i Bartneriaeth gyda Grŵp Llandrillo Menai

Mae gwneuthurwr carafanau moethus The Fifth Wheel Company (Fifth Wheel Co.) wedi gallu codi capasiti, cynhyrchu mwy a gwneud mwy o elw yn ogystal â chreu diwylliant o gydweithio ac arloesi o ganlyniad i weithio mewn partneriaeth â Busnes@LlandrilloMenai, cangen busnes Grŵp Llandrillo Menai.

Dewch i wybod mwy

Peirianneg o Fangor yn ennill gwobr Prentis y Flwyddyn - Gogledd Cymru

Enillodd Eva Voma o Fangor wobr 'Prif Brentis y Flwyddyn 2022 - Gogledd Cymry' yng ngwobrau Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith Grŵp Llandrillo Menai a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Grŵp Llandrillo'n sicrhau buddsoddiad o gronfa Gronfa Adfywio Cymunedol y DU

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi llwyddo i sicrhau buddsoddiad gwerth £2.5 miliwn o Gronfa Adfywio Cymunedol y DU (UKCRF).

Dewch i wybod mwy

Grŵp Llandrillo Menai yn cyhoeddi Strategaeth Hydrogen newydd

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol i greu Canolfan Ragoriaeth ar gyfer Ynni Hydrogen fel rhan o'i ymrwymiad parhaus i leihau carbon.

Dewch i wybod mwy

GRŴP BWYTAI DYLAN’S YN LANSIO ACADEMI HYFFORDDIANT LLETYGARWCH

12 lle y flwyddyn ar gael ar y brentisiaeth gyda thâl llawn, ym mhob maes o’r busnes. Lansiodd y grŵp bwytai o Ogledd Cymru, Dylan’s, eu hacademi hyfforddiant lletygarwch yr wythnos hon.

Dewch i wybod mwy

Grŵp Llandrillo Menai Announces New Courses for November Start!

Are you looking to start a college course but don't want to wait until next year? Did you plan to start a college course last month but now think that you missed the boat? Well...Think again!

Dewch i wybod mwy

The Work Welsh programme goes from strength to strength at Grŵp Llandrillo Menai.

During Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg (Celebrate Learning Welsh Week) we are delighted to announce the success of the Welsh Work FE programme among Grŵp Llandrillo Menai's staff.

Dewch i wybod mwy

Hybu twf y sector bwyd amaeth y rhanbarth

Mae sector bwyd amaeth gogledd Cymru wedi derbyn hwb sylweddol gyda chymeradwyo achos busnes amlinellol Hwb Economi Wledig newydd gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (Bwrdd Uchelgais).

Dewch i wybod mwy

AUTISM MENTORS APPOINTED TO ENHANCE STUDENT SUPPORT

Grŵp Llandrillo Menai has created two brand new roles as part of its efforts to inspire all learners to achieve their potential.

Dewch i wybod mwy

Changed your mind?

Deciding what to do after your GCSEs is difficult, and many students go with the simplest option, which is to stay in school. But, what if you're having doubts by now about your decision to go to sixth form?

Dewch i wybod mwy

Pagination