Newyddion Coleg Llandrillo

Caniatâd Cynllunio ar gyfer Canolfan Ragoriaeth ar gyfer Peirianneg ar gampws Grŵp Llandrillo Menai yn Y Rhyl

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer datblygu Canolfan Ragoriaeth ar gyfer Peirianneg ar Gampws Coleg Llandrillo yn Y Rhyl.

Dewch i wybod mwy

Charlie’n Gapten ar y tîm E-gampau!

Mae myfyrwraig o'r adran Datblygu Gemau yn gapten ar dîm coleg sy'n cystadlu mewn cynghrair genedlaethol â'r nod o hyrwyddo un o'r campau mwyaf poblogaidd yn y byd!

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Celfyddydau mewn Partneriaeth â Gwerthwyr Tai sydd wedi ennill sawl gwobr

Mae myfyrwyr Celf a Dylunio campws y Coleg yn Llandrillo-yn-Rhos wedi dechrau gweithio ar gasgliad o ddyluniadau posteri pwrpasol a fydd yn cael eu harddangos mewn swyddfeydd gwerthwyr tai adnabyddus yng Ngogledd Cymru.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwraig a oedd yn Athrawes yn Tunisia yn dychwelyd i'r Ystafell Ddosbarth ar ôl cwblhau Cyrsiau yn y Coleg

Mae myfyrwraig o Goleg Llandrillo, a oedd yn gweithio fel athrawes ysgol uwchradd yn Tunisia cyn iddi benderfynu symud i Brydain i ymuno â'i gŵr, wedi dychwelyd i fyd addysg wedi iddi gael swydd fel cynorthwyydd addysgu.

Dewch i wybod mwy

Seren Rygbi Ryngwladol am fod yn Fydwraig!

Mae chwaraewraig rygbi ryngwladol, sydd hefyd yn adnabyddus am hyfforddi cŵn defaid, wedi cofrestru ar gwrs dwys ... ei cham cyntaf i wireddu ei breuddwyd o fod yn fydwraig!

Dewch i wybod mwy

Ex-Coleg Llandrillo Hairdressing Student Opens New Salon...in Australia!

Coleg Llandrillo’s Hairdressing students were recently given the opportunity to question a multi-award-winning, ex-college Hairdressing student who has just opened his own salon in Australia!

Dewch i wybod mwy

Former College Student Who Worked Alongside Heston Blumenthal Opens Restaurant

A former Coleg Llandrillo student and Michelin star trained chef, who worked alongside chef legend Heston Blumenthal, has launched his own restaurant in Conwy.

Dewch i wybod mwy

Ex-College Rugby Star Helps GB Rugby Sevens Shine on International Stage

An ex-Coleg Llandrillo rugby academy star has just returned from Canada after helping the Great Britain rugby sevens’ team claim second place in the 2021 World Rugby Sevens Series.

Dewch i wybod mwy

Ex-Syrian Midwife Who Now Studies in Rhyl Shortlisted for National Award

A Coleg Llandrillo student who was a midwife in Syria for several years before having to relocate to the UK with her family, has been shortlisted for a national award.

Dewch i wybod mwy

College's Wind Turbine Apprentices Work Offshore for the First Time

Wales’s latest intake of apprentice wind turbine technicians experienced working offshore for the first time this summer, after successfully completing the first year of college-based training at Wales' only Wind Turbine Training Centre, situated at Coleg Llandrillo’s Rhos-on-Sea campus.

Dewch i wybod mwy

Pagination