Newyddion Coleg Meirion-Dwyfor

Myfyrwyr Cymru a Bangladesh yn Uno i Fynd i'r Afael gyda Newid Hinsawdd

Mae myfyrwyr iaith ar gampws Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli wedi ymuno gyda myfyrwyr o Bangladesh i fynd i'r afael gyda phrosiect newydd a chyffrous ar newid hinsawdd.

Dewch i wybod mwy

Aelod staff o adran Celf CMD yn dylunio Baton i ddathlu pen-blwydd Parc Cenedlaethol Eryri yn 70.

Yn ddiweddar, cafodd Miriam Margaret Jones, sydd yn ddarlithydd dylunio 3d yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Dolgellau, ei chomisiynu i greu Baton ar gyfer dathliadau Parc Cenedlaethol Eryri yn 70 oed.

Dewch i wybod mwy

Former A-level Student Wins the Urdd Drama Medal

A former Coleg Meirion-Dwyfor A-level student has been awarded the prestigious Urdd Drama Medal.

Dewch i wybod mwy

College's A-level Students Inspired by Former First Minister

Law, Government and Politics A-level students recently had the opportunity glean information from a legal and political giant in a recent online session.

Dewch i wybod mwy

Hybu twf y sector bwyd amaeth y rhanbarth

Mae sector bwyd amaeth gogledd Cymru wedi derbyn hwb sylweddol gyda chymeradwyo achos busnes amlinellol Hwb Economi Wledig newydd gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (Bwrdd Uchelgais).

Dewch i wybod mwy

Coleg Meirion-Dwyfor’s Art students Celebrate Eryri’s 70th Birthday

Art & Design students at Coleg Meirion-Dwyfor’s Dolgellau campus have been working on a collaborative art project with Snowdonia National Park to celebrate the park’s 70th birthday.

Dewch i wybod mwy

Celebrating European Day of Languages at Coleg Meirion-Dwyfor

Staff and students at Coleg Meirion-Dwyfor’s Pwllheli campus have been celebrating the 20th anniversary since the European Day of Languages initiative began. Flags representing the Council of Europe’s 47 member states welcomed staff and learners to the college site.

Dewch i wybod mwy

A-level Student Chosen Out of 1000s to Attend Cambridge University Residential Course

A Coleg Meirion-Dwyfor A-level student spent part of her summer holidays attending a residential course at Cambridge University after being selected out of thousands of applicants.

Dewch i wybod mwy

Celebrating Welsh Halloween Traditions Through Art

As part of a new television programme looking into the folk traditions of Wales, members of a media production company recently visited the art department at one of Coleg Meirion-Dwyfor’s campuses, where students have been working on the old Halloween customs of Wales.

Dewch i wybod mwy

Glynllifon Student Selected for Prestigious Business and Innovation Programme.

A teenage Coleg Glynllifon agricultural student has beaten the odds after being selected for the Welsh Government’s Business and Innovation programme.

Dewch i wybod mwy

Pagination